Adatigényléses perek

Pereljük az MVM-et, és megint szivárogtatunk

Az atlatszo.hu indulásakor beszámoltunk arról, hogy az LMP által indított per nyomán milyen hiányosan adta ki az MVM a korábbi évek gyanús ügyleteiről készült belső jelentéseit. Már akkor az MVM-hez fordultunk a hiányzó adatok kiadása érdekében. Nos, időközben megérkezett a cég válasza, amelyben megtagadták a titokban tartott közérdekű adatok kiadását.

Egy kedves olvasónk megosztott velünk néhány, az MVM által kitakart részt a jelentésekből. Ezekből az derül ki, hogy finoman szólva sem jár el jóhiszeműen az MVM, amikor üzleti titokra hivatkozva megtagadja a közérdekű adatok kiadását.

1. ábra – kitakart verzió (MVM-től)

1. ábra – kitakarás nélkül (leak)

Az első két dokumentumrészből világosan kiderül, hogy vannak olyan zűrös ügyek, amelyeknek a létéről sem akarja informálni a közvéleményt az állami tulajdonban álló vállalat. Mi más oka lehetne annak, hogy még a jelentés tartalomjegyzékéből is kitörölték az EPIC-kel és az Espalande Kft.-vel kötött szerződésekre való utalásokat.

2. ábra – kitakart verzió (MVM-től)

2. ábra – kitakarás nélkül (leak)

Ugyancsak nehezen magyarázható üzleti titokkal, hogy teljes egészében kitörölte az MVM az LMP-s perben ki nem kért belső jelentésekre való utalást. Nem tudunk szabadulni attól az érzéstől, hogy ezeket a részeket csak azért takarta ki az MVM, hogy nehogy a nyilvánosság tudomást szerezhessen arról: további belső jelentések is boncolgatják a jogsértéseket.

3. ábra – kitakart verzió (MVM-től)

3. ábra – kitakarás nélkül (leak)

Az pedig végképp megmagyarázhatatlan, hogy az MVM korábbi vezérigazgatójának, a BKV jelenlegi főnökének, Kocsis Istvánnak a személyes felelősségére való utalás miért minősülne egy állami tulajdonú cégnél üzleti titoknak.

4. ábra – kitakart verzió (MVM-től)

4. ábra – kitakarás nélkül (leak)

Mivel feltételezzük, hogy a többi kitakart rész mögött sem olyan információk állnak, amelyek a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 81. § (3) bekezdése szerint egy állami tulajdonú társaságnál jogszerűen üzleti titoknak minősülnének (az üzleti titok „nyilvánosságra hozatal[a] azonban nem eredményezheti az olyan adatokhoz – így különösen a technológiai eljárásokra, a műszaki megoldásokra, a gyártási folyamatokra, a munkaszervezési és logisztikai módszerekre, továbbá a know-how-ra vonatkozó adatokhoz – való hozzáférést, amelyek megismerése az üzleti tevékenység végzése szempontjából aránytalan sérelmet okozna, feltéve, hogy ez nem akadályozza meg a közérdekből nyilvános adat megismerésének lehetőségét.”), a mai napon keresetet adtunk be a Fővárosi Bírósághoz annak érdekében, hogy az MVM ne titkolhassa tovább a közpénzek jogszerűtlen felhasználására utaló információit.

>>> Az adatigénylésünk megtagadása (PDF)

>>> A keresetünk innen letölthető (PDF)

Megosztás