Adatigényléses perek

LMP vs Centrum – 1 : 0

A Pesti Központi Kerületi Bíróság a mai napon meghozott, első fokú, nem jogerős ítéletében közérdekű adatok kiadására kötelezte az alperes Centrum Parkoló Rendszer Kft.-t.

A Lehet Más a Politika Közérdekű Adatigénylő Irodája felperes azt kérte, hogy az alperes közölje a 2007., 2008., 2009. és 2010. évekre vonatkozóan a Centrum Parkoló Rendszer Kft. nettó ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, tanácsadásra, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására valamint koncesszióba adására megkötött szerződéseit, azok megnevezését (típusát), tárgyát, a szerződő felek nevét, a szerződés értékét, határozott időtartamú szerződés esetén annak időbeli hatályát.

A Centrum a kereset elutasítását kérte, azzal, hogy a kérelem nem elég pontos, illetve az LMP Kandi által kért adatok ilyen feldolgozása számára aránytalan munkateherrel járna.

A bíróság ítéletében megállapította, hogy a Pálvölgyi Miklós ügyvéd által képviselt felperes az államháztartási törvény és az elektronikus információszabadságról szóló törvény alapján amúgy is közzéteendő adatokat kért, az adatkérés ezért nem is lehetett pontatlan, az adatok összegyűjtési nehézsége pedig szintén értelmezhetetlen, hiszen ezen adatoknak a jogszabályok alapján a Centrum rendelkezésére kell állnia, ennél fogva az adatok kiadására kötelezte az alperest.

Az ítélet nem jogerős.

A mostani per előzménye, hogy Hanzély Ákos korábban – 2008-ban – a Lát-Kép egyesület égisze alatt már perelte a Centrumot, mert közérdekű adatkérése ellenére nem adták ki a szerződéseik listáját. A bíróság akkor is megállapította, hogy a Centrum Parkoló Rendszer Kft közfeladatot lát el, így teljesítenie kell a közérdekű adatkéréseket, ám az akkori adatkérést túlságosan általánosnak találta, és elfogadta a CPR védekezését, hogy nem érti a kérdést.

Megosztás