zajszennyezés

A helyi szabályozás szerint nem is működhetne a hangos zajjal járó vastelep Veresegyházon

Bár az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság nem javasolta az engedély megadását, és a helyi zaj- és rezgésvédelmi szabályzat sem tenné lehetővé, 10 éve megkezdte működését egy vastelep Veresegyházán, a lakóövezet mellett. A dinamikusan fejlődő, ezáltal egyre nagyobb zajjal és porral járó telep megkeseríti a közeli utcákban élő családok mindennapjait. A panaszosok ügyvédet fogadtak, pertársaságba tömörülnek és követelik, hogy vegyék figyelembe a zajmérés eredményét, amely kimondja, hogy a zaj nagyobb a megengedettnél. Az önkormányzat és a cég közösen keresi a megoldást, a kormányhivatal ugyanakkor ismét kiadta a telep számára a működési engedélyt.  

Kétméteres sugarú körben állunk Veresegyházon a Csokonai és a Bánki Donát utca kereszteződésénél, mégsem halljuk egymás szavát a veresegyházi fiatalokkal. A zaj oka nem más, mint az a vastelep, amely hónapok, sőt, évek óta megkeseríti mindennapjaikat: olyan zajos, hogy még a lábunk alatt is érezzük a talajrezgést, amit a munkagépek okoznak.

A történet 2011-ben kezdődött, amikor a Veres-Metal Kft. telephelyet kívánt létesíteni Veresegyház egyik legkedveltebb kertvárosi lakóövezetének közvetlen szomszédságában. A lakók szerint erre már akkor sem lett volna lehetősége a zaj- és rezgésvédelem helyi szabályozása miatt.

A zajrendelet ipari tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó passzusa szerint ugyanis:

  1. Védett és lakóövezetben illetve annak 200 m-es körzetében zajos ipari tevékenység kivéve a 2. § (2) bekezdés b) pontjának ba) alpontjában foglalt eseteket csak zárt térben végezhető, ilyen tevékenység függetlenül a tevékenységre vonatkozó határértékek teljesítésétől – kültérben, (udvaron vagy kertben) nem végezhető”;
  2. Védett és lakóövezetben, az ipari célra szolgáló épületben és a hozzá tartozó melléképületekben zajjal járó ipari tevékenység figyelemmel a határértékek betartására csak munkanapokon 8.00 és 18.00 óra között végezhető.

Ehhez képest a fémfeldolgozó üzem telephelyéül a veresegyházi Bánki Donát utca 4. számot nézte ki a kft. (ekkor még bérlőként), amely a legközelebbi lakóházaktól kevesebb mint 100 méterre található, és ahol azóta is nyitott térben végzi a tevékenységét. Mivel ez a két tény önmagában ellentmond a fent említett rendeletnek, a cég egyedi eltérési engedélyt kért a helyi önkormányzattól.

A távolság nagyjából 100 méter. Forrás: Google Maps

Az ügyben született egyik határozat szerint szerint azonban Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2007. (V.23.) rendeletére hivatkozva az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság nem javasolta az egyedi eltérési engedély megadását a Veres Metál Kft. részére, valamint javasolta másik telephely kijelölését a cég számára.

„Végigolvasva a bizottsági tagok véleményét, látszik, hogy egyhangúan ellenezték a telep engedélyezést, teljesen észszerű indokokkal támasztva alá ezt, nem beszélve arról, hogy a saját szabályozásuk sem tenné lehetővé az engedély kiadását.

Ennek ellenére a telep megkezdhette a működését, felmentést kapva a helyi szabályok alól, minden józan érvet félresöpörve”

– mondja Katona Ádám, az egyik tiltakozó lakó.

Szerettük volna megszerezni azt a rendeletet vagy határozatot, amely tartalmazza az eltérést az önkormányzat saját maga alkotta zajrendeletétől. De nem találtuk. Felhívtuk Garai Tamás jegyzőt, aki kérdésünkre elmondta, azért, mert ilyen rendelet nincs.

Miután az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság nem javasolta a Veres-Metál Kft. számára az eltérést a zajrendelettől, a képviselő-testület mégis úgy döntött, hogy megadja a cég számára az engedélyt. A jegyzőkönyv szerint azért, mert addig nem érkezett panasz a telep működésére. A jegyző úgy véli, amúgy sem a számokon van a hangsúly, hanem azon, hogy mit tapasztalnak a lakók.

A Veres Metál Kft. 2017-ben megvásárolta a területet az önkormányzattól, és folytatta tevékenységét.

Állandó a zaj

„Én 2017-ben csöppentem a történetbe, ingatlant vásároltunk a Csokonai utcában, amely szintén a 200 méteres hatáskörzetben van, sőt, még a távolabbi utcák (pl. Kölcsey) is érintettek” – meséli Katona Ádám.

Elmondása szerint még ebben az évben a telephely elkezdett bővülni (amit még most, 2021-ben is tovább folytat):

a tevékenység ipari méreteket öltött, természetesen ezzel együtt megnövekedett a zaj- és károsanyag-kibocsátás is,

amit a fémhulladék telephelyre szállítása, leborítása, gépekkel válogatása és darabolása okoz.

Ahogy Pótári Mártával és Hankó Péterrel négyesben beszélgetünk, időnként meg-megállunk, mert a hangfelvétel miatt már-már kiabálnunk kell. És mindez éppen a fiatalok háza előtt történik. Képzeljenek el hatalmas vasszerkezeteket, amelyeket egy daruval dobnak egy csaknem ötméteres szintén fémekből álló domb tetejére. Fülsiketítő a zaj így a déli órákban.

A felvételek talán kevésbé élesen adják vissza, de a házuk tornácán állva is állandóan hallható a zavaró zaj.

Markológép brutális robaja Veresegyházon – 2021 május

(null)

A lakók az önkormányzathoz fordultak, hogy az egyébként csendes, kertvárosias övezet tőszomszédságában egy, a helyi szabályozásnak nem megfelelő üzem miért működhet, de a helyi vezetés – mint mondják – többszöri megkeresés és panasz ellenére sem adott érdemi választ.

Mint később kiderült, nem ők voltak az egyedüli panaszosok. A környékről több régi és újonnan költöző család is panasszal élt, de a lakók úgy látják, az önkormányzat mindent elkövetett, hogy ezeket a megkereséseket külön kezelje, csökkentve a probléma súlyosságát.

„Szürreális élmény volt, amikor egy személyes találkozó során a polgármesterrel a saját rendeletükre (és persze, a józan érvekre, hogy miért működhet egy zajos, büdös vastelep a lehető legközelebb a lakóházakhoz) hivatkozva azt állította, hogy »egy rendeletbe bármit le lehet írni, azt nem kell betartani«” mondja Katona Ádám.

Határérték felett

De a környéken élők nem hagyták annyiban az ügyet, és közel 50 család írta alá a petíciót, amelyet 2020-ban benyújtottak az önkormányzatnak, kérve, hogy tegyenek valamit az ügyben.

Tavaly született egy zajmérési szakvélemény is, amely egyértelműen kimondja, hogy a telep nem felel meg a lakóövezeti területen megengedett zajkibocsájtásnak.

„Van, aki sokkal régebb óta panaszkodik, csak őt ilyen »egyéni túlérzékenységnek« könyvelték el” teszi hozzá Hankó Péter, aki szerint az önkormányzat „elhalt ügyként” kezelte a panaszaikat.

Az önkormányzat tavaly szeptemberi testületi ülésén sem döntöttek semmiről, pedig állítólag akkorra ígérték. Még  csak napirendre se vették. A lakók azt mondják, folyamatosan kérték a tavaly áprilisi zajmérés eredményét, de azt sem kapták meg. Végül akkor jutottak a dokumentumhoz, amikor ügyvédet fogadtak. Az ügyvédnek küldték meg ugyanis az iratot, amiben az szerepel, hogy nem felel meg a szabályozásnak a telep sem zajvédelmi, sem rezgésvédelmi szempontból.

Részlet a zajterhelést vizsgáló dokumentumból.

„A számítás eredményeit összehasonlítva a zajterhelési határértékekkel kijelenthető, hogy a vizsgált telephely zajkibocsátása minden vizsgált kritikus ponton határérték feletti zajterhelést okoz. A legnagyobb túllépés mértéke 6 dB” áll többek között a szakvéleményben.

A lakók nem értik, hogy ha minden mérés azt mutatja, hogy nem lehetne a lakóházak közvetlen közelében ilyen telep, akkor miért nekik kell a maguk igazát bizonygatni, véleményük szerint egyértelmű, hogy nem odavaló a vastelep.

Ügyvédjük két hónapja a környezetvédelmi hatósághoz is fordult, de a mai napig sem kaptak választ.

„A hatóság biztosan körültekintően járt el az engedély kiadásával, bár nem vizsgálta a lakossági panaszokat, hamarabb taglalja a telepen végzendő rágcsálóirtást és a gépek tisztítását, mint hogy figyelmet fordítson a közeli lakóházak és lakosok védelmére” – állítják a lakók, akik szintén megkeresték a környezetvédelmi hatóságot, de érdemi választ eddig nem kaptak az ügyben.

Évek óta panaszkodnak

A céget is megkerestük az ügyben. Azt válaszolták, ők a veresegyházi önkormányzattól tudták csak meg, hogy „az elmúlt időszakban – a környékre újonnan beköltöző – családokat zavarhatja a Veres-Metal Kft. működése”.

Valójában azonban nem csak az újonnan beköltözőket zavarja a Veres-Metál Kft. működése: az 50 aláíró család közül sokan vannak, akik jóval a cég előtt költöztek oda. Ráadásul nem „az elmúlt időszakban” zavarja őket, hanem lassan három éve küzdenek azért, hogy véget érjen ez a zavaró zaj.

Ezt támasztja alá a veresegyházi önkormányzat válasza is, amelynek jegyzője kérdésünkre elmondta, 2017 szeptemberében vették először nyilvántartásba, hogy a lakossági panaszok szerint a Veres-Metál Kft. tevékenysége zavaró zajjal jár. Az önkormányzat akkor módosíttatta a cég nyitvatartási idejét, mivel korábban „a vállalkozás estébe nyúló, intenzív tevékenységet gyakorolt”.

Log In or Sign Up to View

See posts, photos and more on Facebook.

Egy évvel később érkezett a következő bejelentés, ami „az üzemeltető részére küldött figyelmeztető levéllel zárult a zajhatárérték és a nyitvatartás betartására”. A cég akkor azzal védekezett, hogy a telep időszakos kiürítése zajlott, ami intenzívebb zajhatással járt. 2019-ben az újabb lakossági panaszok után az önkormányzat független hivatalos szakértővel végeztetett zajmérést, aki azonban nem állapított meg határérték-túllépést a Csokonai és a Kölcsey utcákban.

2020-ban a folyamatos jelzések hatására az önkormányzat előírta a nyitvatartási idő módosítását 817 óráig terjedő időintervallumra. Ugyanebben az évben egy másik akkreditált szakértő is zajterhelési vizsgálatot végzett a polgármesteri hivatal megbízásából, amelynek során „a vonatkozó lakóterület nappali 50 dB határértéket 5 dB-lel történő meghaladását rögzítették”.

Ekkor az önkormányzat ismét figyelmeztető levelet küldött a cégnek a zajhatárérték és a nyitvatartási idő betartására, és egyeztetések indultak az önkormányzat és a cég között a probléma megoldására, amelyek jelenleg is tartanak. Azt tervezik, hogy egy zajvédő falat építenek a cég köré, ezért meg is bíztak egy céget ennek felmérésével.

„A zajkibocsátás vizsgálat és a zajforrások feltérképezése megtörtént, a zajvédő fal hatékonyságának modellezésre jelenleg folyamatban van”

 írja az önkormányzat.

A dokumentum szerint eddig két lehetséges opciót vizsgáltak: egy, a teleptől távolabbi fal felhúzását, ami a szakvélemény alapján nem csökkentené a zajhatást, és egy, a telep köré emelt falat, ami csak minimálisan csökkentené a zajt a környéken.

Ismét kaptak engedélyt a kormányhivataltól

A Veres-Metál Kft. szerint az elmúlt időszakban két alkalommal is végeztek zajmérést mind az önkormányzat, mind pedig a Veres-Metal Kft. megbízásából. Az egyik mérés során megállapítást nyert, hogy a zaj egyetlen ingatlannál lépte át a megengedett határértéket, míg a másik mérés megfelelőnek bizonyult. Ennek következtében a Veres-Metal Kft. egy újabb, független szakértő véleményét is kikérte, amelynek eredményeként több ponton is véleményesnek tartja a határérték-átlépés tényét.

A Veres-Metal Kft. szem előtt tartja a telephely környezetében élők nyugalmát, ezért az ott élők kérésére a nyitvatartási időt módosítottuk reggel 7 óráról 8 órára annak ellenére, hogy ezáltal megnehezült a Veres-Metal Kft. telephelyén a munkaszervezés. Jelenleg is az önkormányzattal együttműködve egy olyan megoldáson dolgozunk, amely több zajvédelmi alternatívát nyújt mutatott rá a cég.

Ugyanakkor hozzátették,

nincs tudomásuk arról, hogy Veresegyház Önkormányzata a Veres-Metal Kft. tevékenysége ellen tett volna javaslatot, mint ahogyan arról sincs, hogy létezne olyan tanulmány, amely a Veres-Metal Kft. tevékenysége ellen szólna. 

Hangsúlyozták, véleményük szerint a Pest Megyei Kormányhivatal az engedélyek kiadásakor vélhetően megfelelően járt el, minden szigorú feltételnek eleget tett a cég, amelynek köszönhetően ismételten megkapták az engedélyüket. 

Senki nem kérdezte őket

Hogy mi alapján adta ki a Pest Megyei kormányhivatal a cégnek az engedélyt, azt mi is szerettük volna megtudni, hiszen a zajhatárérték túllépését az önkormányzat által készíttetett második szakértői vélemény is megerősítette. Megkeresésünkre azonban a kormányhivatal cikkünk megjelenéséig nem reagált.

Az önkormányzat annyit írt, hogy

a kormányhivatal szintén készített zajszakértői vizsgálatot, ez a vélemény azonban nem áll a város rendelkezésére.  

Jelenleg tehát nem tudni, hogy oldódik meg a kialakult helyzet. A lakók sérelmezik, hogy őket egyszer sem kérdezték meg, amikor az engedélyezési eljárás folyt, és most sem, amikor meghosszabbították a cég engedélyét. Sőt, a zajvédő fal tervezésébe sem vonták be őket. Pedig szeretnék tudni, nekik mennyibe fog kerülni az, hogy nyugalmasak legyenek a hétköznapjaik is a kertvárosban.

Bánhidi Emese Márvány György 

Nyitókép: Zajlik a munka a vastelepen. A Veres-Metál Kft. Facebook-odala

A legkisebb településen is követjük a közpénz útját – önálló közösségi oldalt nyitunk a vidék híreinek! Mostantól az Országszerte Facebook-oldalon megtalálható lesz mindaz, ami a vidéki Magyarországon történik – az Átlátszó riportjain, tényfeltáró, oknyomozó anyagain, a független portálok tudósításain és a civilek bejegyzésein keresztül. Kövess és keress minket, ha úgy érzed, élet a körúton túl is van: a te életed!

Megosztás