közbeszerzés

Furcsa tenderrel került új kézbe a fővárosi patkányirtás – a KDB mégis mindent rendben talált

Idén 47 év után nem a Bábolna Bio Kft., hanem egy négytagú konzorcium nyerte el a fővárosi patkányirtásra kiírt közbeszerzést. A Fővárosi Önkormányzat többször módosította a jelentkezési feltételeket, és a későbbi nyertest több alkalommal hiánypótlásra szólította fel, majd végül őt hozta ki győztesnek. A Bábolna Bio szerint nem megfelelőek a konzorcium referenciaigazolásai, ezért megtámadta az eredményt, de a Közbeszerzési Döntőbizottság elutasította a cég jogorvoslati kérelmét.

Július 20-án a Fővárosi Önkormányzat szűkszavú közleményben tudatta, hogy a jövőben az RNBH Konzorcium végzi a patkányirtást Budapesten. A feladatot eddig 1971 óta, tehát 47 évig a Bábolna Bio Kft. látta el.

2013-ban a Főváros honlapján megjelent cikkben dicsérték a céget és munkáját, amivel a közel fél évszázad alatt szinte teljesen patkánymentessé tette Budapestet. A 2013-ban elnyert megbízás viszont idén június végén lejárt, a következő időszakra (2018-2022) szóló közbeszerzést pedig elvesztette a Bábolna Bio.

A 2017 decemberében kiírt tenderben eredetileg az a követelmény szerepelt, hogy az ajánlattevőknek a patkánymentes állapot fenntartására vonatkozó tevékenységből származó jövedelme az elmúlt 3 évben legalább nettó 450 millió forint legyen.

2018 januárjában a Főváros ezt lecsökkentette nettó 225 millió forintra, aztán februárban az ajánlattételi határidőt kitolta március közepére, majd a jelentkezési határidő előtt néhány nappal módosította a műszaki alkalmasság feltételeit.

Hárman nyújtottak be ajánlatot a tenderre:

 • Bábolna Bio Kft., nettó 21,13 millió Ft/hó
 • RNBH Konzorcium, nettó 17 millió Ft/hó
 • Roxin-Alfa Kft. és Roxin Group Kft. közös ajánlattevők, nettó 24,5 millió Ft/hó

A Fővárosi Önkormányzat június 25-én az RNBH Konzorciumot hirdette ki győztesként. A Bábolna Bio Kft. június 28-án betekintést kért a nyertes ajánlatba, és miután július 2-án megnézte az RNBH által benyújtott iratokat, megtámadta a Főváros által kihirdetett eredményt a Közbeszerzési Döntőbizottságnál.

Három hét patkányirtás nélkül

Normál esetben ilyenkor a KDB vizsgálatának lezárultáig, ami minimum 35 nap, várnia kell az ajánlatkérőnek. Most azonban a kiemelten fontos közérdekre való tekintettel a KDB a vizsgálat megindításának napján, július 18-án engedélyezte a Fővárosi Önkormányzatnak, hogy szerződést kössön az RNBH-val.

A patkányirtás ugyanis nagyon fontos dolog, mert az állatok sok súlyos betegséget terjesztenek, és rendkívül gyorsan szaporodnak. Erre hivatkozva kérte a szerződéskötés engedélyezését a Főváros is a KDB-hez a július 16-án benyújtott iratokban, amelyeket közadatigénylésben kértünk ki a Főpolgármesteri Hivataltól.

Mivel a Bábolna Bio szerződése június végén lejárt, közel három hétig nem volt patkányirtás Budapesten. A Városigazgatási Főosztály állásfoglalása szerint “A szolgáltatás ellátatlansága miatt a Fővárosi Önkormányzathoz beérkező panaszok mennyisége kiemelkedően jelentős számú, az elmúlt 15 napban közel 460 bejelentés érkezett. Ez a szám több, mint másfélszerese a korábbi, irtási időszakban beérkezett panaszok számának, mely szám a patkányok szaporodási ütemére figyelemmel irtás nélkül ugrásszerűen emelkedni fog.”

A Fővárosi Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Járványügyi Osztályának július 17-i tájékoztató levelében az áll, hogy “Az elmúlt napokban a helyzet kezd tarthatatlanná válni. Elsősorban a hét kerületi népegészségügyi osztályunkhoz futnak be a jelzések.”

Július 22-én a HírTV számolt be a sokasodó lakossági panaszokról.

A KDB engedélye miatt már a HírTV riportjának megjelenése előtt szerződést köthetett a Főváros az RNBH Konzorciummal, csakhogy többen panaszkodtak arra is, hogy a megadott telefonszámot nem vette fel senki, és az emailes bejelentésekre sem válaszoltak. Ezekre a panaszokra a HírTV-riport után egy nappal az RNBH a 444-nek reagált: “A mai napon több mint 50 bejelentést rögzítettünk, miközben megkezdtük az elmúlt hetekben felhalmozódott munkák elvégzését. A következő időszakban a lakosság szíves türelmét kérjük, amíg a korábbi bejelentések alapján el tudunk járni.”

A Bábolna Bio perel

Azóta nem került be a hírekbe semmilyen probléma a patkányirtással kapcsolatban, de közben lezajlott a KDB vizsgálata, amely augusztus 10-én a Bábolna Bio panaszának elutasításával zárult.

Az 53 oldalas KDB-határozat szerint a Bábolna Bio Kft. több dolgot kifogásolt az RNBH által benyújtott, és a Fővárosi Önkormányzat által nyertesnek kihirdetett ajánlatban. A Bábolna Bio jogorvoslati kérelmében megkérdőjelezte, hogy az RNBH rendelkezik-e az elvárt referenciákkal és szakemberekkel.

Az RNBH Konzorciumot négy alföldi cég alkotja:

 • Bogármérnökség Kft. (Gyula)
 • Hygiénia Kártevőirtó és Szolgáltató Kft. (Szeged)
 • Növényvédő és Kártevőirtó Kft. (Kecskemét)
 • Rovért Kft. (Békés)

A közbeszerzési kiírásban jelentkezési feltételül szabott nettó 225 millió forintos,  patkányirtásból származó bevételt a négy cég közösen mutatta fel. Ez konzorciumok esetén teljesen megszokott dolog, általában épp amiatt társulnak a vállalkozások, mert külön-külön nem rendelkeznek megfelelő referenciákkal a jelentkezéshez, és kellő erőforrásokkal a munka elvégzéséhez.

A kiírás szerint Budapesten 220.300 objektumban kell fenntartani a patkánymentes állapotot, a KDB-határozatból pedig kiderülnek a pontos műszaki követelmények, vagyis hogy mi minősül egy objektumnak.

 

A Főváros által jelentkezési feltételként megszabott,  az elmúlt 3 évben patkánymentesítési tevékenységből nettó 225 millió forintos árbevétel igazolására az RNBH Konzorcium tagjai az alábbi összegekről nyilatkoztak:

 • Rovért Kft.: 29.646.861 Ft
 • Növényvédő Kft.: 131.095.749 Ft
 • Bogármérnökség: 42.925.627 Ft
 • Higiénia Kft: 48.850.747 Ft
 • Összesen: 252.518.984 Ft

Referenciaigazolásként négy szerződést adtak be: Bogármérnökség Kft. – Miskolc, Bogármérnökség Kft. – Kiskunfélegyháza, Hygénia Kft. – Szeged, Növényvédő és Kártevőirtó Kft. – Kecskemét.

A KDB-nek benyújtott panaszában a Bábolna Bio Kft. a négyből három szerződést kifogásolt: a kiskunfélegyházait, a miskolcit és a szegedit. A Bábolna Bio szerint ugyanis ez a három referencia nem megfelelő, mert nem csak patkányirtásra, hanem rovar- és kártevőirtásra együttesen vonatkoztak, vagyis nincs meg kizárólagosan patkányirtásból a Főváros által elvárt árbevétel. A KDB szerint azonban a referenciák megfelelnek a tender követelményeinek a terület nagysága, a tevékenység típusa, és az árbevétel tekintetében is.

A KDB a patkánymentesítésben 47 év fővárosi munka után egyedülálló tapasztalattal rendelkező Bábolna Bio jogorvoslati kérelmét minden pontban alaptalannak nyilvánította, és elutasította.

Információink szerint a Bábolna Bio úgy döntött, hogy a Fővárosi Törvényszékhez fordul a KDB-határozat felülvizsgálata érdekében, mert nem ért egyet az abban foglaltakkal. Kerestük a céget kérdéseinkkel, de a folyamatban lévő jogi eljárás miatt ennél többet nem kívántak nyilatkozni az ügyben.

Furcsa tender, nehéz nyerés

Az biztos, hogy nagyon érdekesen nyerte el a patkányirtási tendert az RNBH Konzorcium. Ahogy a cikk elején írtuk, a Főváros kétszer módosította a jelentkezési feltételeket, és egyszer kitolta a jelentkezési határidőt is. De ez még nem minden.

A KDB-határozatból kiderül az is, hogy az RNBH-nak még így sem ment simán a pályázás.

Április 17-én a Főváros hiánypótlási felszólítást küldött a konzorcium egyik tagjának, a Rovért Kft.-nek. Kérték a céget, nyilatkozzon arról, hogy

 • az etetőhelyek rendszeres ellenőrzésnél mit értenek rendszeres időköz alatt
 • mi történik a későbbiekben a vízben oldódó szerelvényekben lévő irtószerekkel

Április 27-én az ajánlatkérő újabb hiánypótlási / felvilágosításkérési felszólítást küldött ki a Rovért Kft.-nek. Ekkor arra kérték a céget, hogy mondja meg, mit tervez csinálni az elhullott patkányokkal.

A Rovért Kft. beadta mindkét hiánypótlást, a Főváros pedig május 8-án bekérte a referenciaigazolásokat az ajánlatkérőktől. Az RNBH leadta az iratokat május 14-én, de május 29-én a Főváros a beérkezett igazolások körében is hiánypótlást rendelt el, mert egy nagyon lényeges dolog nem stimmelt.

“Ajánlattevő által benyújtott ajánlat 25. oldalán Kecskemét Város Önkormányzata, 55-59. oldalán Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata, a 60-62. oldalon Miskolc Városgazda Nonprofit Kft. és 84. oldalon Szeged Nonprofit Kft. által kiállított referencia igazolásokból nem derül ki, hogy azok a felszíni és felszín alatti objektumokra is egyaránt kiterjednek.“

Az RNBH június elsején beküldte a módosított referenciaigazolásokat, és végül június 25-én a Főváros a konzorciumot hirdette ki nyertesnek.

A céginformációt az OPTEN Kft. szolgáltatta. A címlapkép illusztráció – Fotó: Thinkstock.

Megosztás