közlekedés

A kék-piros villogó mellett karjelzéssel, hangszóróval vagy szöveges felirattal szedhetnek ki egy járművet a forgalomból a hatóság emberei

Karjelzéssel vagy hangszórón, illetve a megállásra felhívó szövegű felirattal állíthat meg valakit az arra jogosult hatóság megkülönböztető jelzést használó járművel közlekedő embere – derült ki abból az állásfoglalásból, amelyet a rendőrség küldött az Átlátszónak. Ezt azért kértük meg az Országos Rendőr-főkapitányságtól, hogy megtudjuk, köteles-e megállni valaki a gépjárművével akkor, amikor mögötte elkezd vijjogni egy kék-piros lámpás autó.

„A KRESZ nem ismeri a kivezetéses ellenőrzést, ugyanis az szerint a rendőr karjelzésének kell engedelmeskedni. Nem a kéklámpás autónak, hanem a rendőr karjelzésének” – írta szerkesztőségünknek egy olvasó, miután a Totalcaron megjelent egy videó arról, hogy egy kék-piros villogókkal felszerelt Opel Zafira miként manőverezik az M7-es autópályán a tehergépkocsik előtt szándékosan belassítva azokat, hogy előzésre kényszerítse, majd utána gyorshajtásért kiszedhesse azokat a forgalomból.

A felvételt készítő kamionos beszámolója alapján először mindenki arra gyanakodott, hogy rendőrségi autó trükközött így bírságok kiszabása érdekében. Az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) azonban közleményben cáfolta, hogy munkatársaik intézkedtek volna ilyen cseles módon. Később kiderült, hogy a Nemzeti Közlekedési Hatóság folytatott kivezetéses ellenőrzést. Ez a szervezet az Innovációs és Technológiai Minisztériumhoz (ITM) tartozik, és a Totalcarnak megerősítették, hogy a hatóság dél-nyugati régiós ellenőrzési osztálya volt kint június 14-én, az M7-esen. Tájékoztatásukban azt írták a lapnak, hogy munkatársaik kivezetéses ellenőrzés révén jártak el az előírásokat betartva.

Olvasónk szerint a közlekedési hatóságnak a felvételen látható gyakorlata azért szabálytalan, mert a munkatársaik csak kézjelzéssel vagy villogó digitális felirattal vezethetnék ki az ellenőrzés alá vont járművet.

„Sokan a mögéjük besoroló, megkülönböztető jelzéses, hangot adó rendőrségi autónak is megállnak, pedig a megkülönbözető jelzést használva közlekedő járművel a rendőr is csak az érintett gépkocsit megelőzve és a rendőrautóból kinyújtott karjelzéssel állíthat meg.”

A KRESZ csak azt mondja ki – tette hozzá az olvasónk –, hogy a megkülönböztető jelzéssel ellátott gépjárműveket nem lehet megelőzni, illetve biztosítani kell, hogy akadály nélkül haladhassanak tovább, vagyis el kell engedni azokat.

Szerettük volna megtudni, hogy ehhez mit szólnak a közlekedési hatóságnál, ezért a tájékoztatás megadására illetékes ITM-hez fordultunk. A minisztérium a válaszában azt írta, hogy a közlekedési hatóság a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény (a továbbiakban: Kkt.), a közúti szállítást végző egyes járművek személyzete vezetési és pihenőidejének ellenőrzéséről szóló 66/2007. (IV.4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet),  a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV.10.) KöHÉM rendelet irányadó rendelkezései alapján végzi közúti közlekedési ellenőrzéseit.

Hangsúlyozták, hogy az ellenőrző hatóság jelzésére a járművel meg kell állni és a vezetőjének igazolnia kell személyazonosságát, járművezetési jogosultságát, továbbá eleget kell tennie a jármű és tartozékai, a rakomány, az okmányok ellenőrzésével kapcsolatos felhívásnak. Aki pedig megtagadná a hatósági ellenőrzést, annak bírsággal kell számolnia.

A minisztérium tájékoztatásában kitértek arra, hogy az ellenőrzéseket – a kormányrendelet alapján – rendszeresen változó helyszínen és időpontban kell végezni. Az ellenőrzés helyét pedig úgy kell megválasztani, hogy a jármű megállítása, esetleges kényszervárakoztatása forgalmi akadályt vagy balesetveszélyes helyzetet ne teremtsen, továbbá a jármű minden irányból megközelíthető, szemrevételezhető legyen. Mindemellett a veszélyes árut szállító jármű ellenőrzésekor figyelembe kell venni a külön jogszabályban meghatározott előírásokat is.

A forgalomban közlekedő járművek megállításának pontos módját azonban nem részletezték az ITM válaszában. Ezért hogy tisztábban lássunk, állásfoglalást kértünk az Országos Rendőr-főkapitányságtól. Arra voltunk kíváncsiak, hogy miként is állíthatnak meg egy megkülönböztető jelzést használó autóval haladó rendőrök egy forgalomban haladó járművet, illetve, hogy mely szervezet/hatóság munkatársainak van jogosultsága még erre.

A rendőrség válasza szerint ezzel a kérdéssel kapcsolatban „a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet (a továbbiakban: KRESZ) 6. §-ban foglaltak az irányadók.” Ez többek között kimondja azt, hogy a rendőr

„menet közben a megkülönböztető fényjelzést használó gépkocsiból, illetve motorkerékpárról ad jelzést, karjának, fehér szegélyű piros tárcsának, piros vagy fehér fényű lámpának fel-le mozgatásával, illetőleg hangszórón vagy a megállásra felhívó szövegű felirattal”.

Mindez igaz, a fentebb megjelölt jogszabályhely alapján, a szolgálatban lévő katonai forgalomszabályozó, a katasztrófavédelmi hatóság közúti ellenőr, a vám- és pénzügyőr, a tűzoltó, valamint a forgalmat ellenőrző közlekedési hatóság közúti ellenőr által adott jelzésekre is.

Az ORFK állásfoglalásában szerepelt még az, hogy „a KRESZ 3. § (1) bekezdés b) pontja előírja, hogy aki a közúti közlekedésben részt vesz, köteles a közúti jelzések rendelkezéseinek, továbbá a forgalom irányítására, ellenőrzésére jogosultak utasításainak eleget tenni.”

A rendőrség részéről hangsúlyozták, hogy „a járművezető nem mérlegelheti a megkülönböztető jelzéssel ellátott járművekkel szembeni magatartását, és nem teheti attól függővé sem, hogy az milyen gyártmányú és típusú járműre került felhelyezésre… A rendőr jogszerű intézkedésének való ellenszegülés esetén a rendőrségről szóló törvényben meghatározott intézkedések és kényszerítő eszközök alkalmazhatók.”

Mindezekből az következik, hogy a közlekedési hatóság munkatársainak az ellenőrzéseik végrehajtásánál sokat segíthetne egy digitális kijelző, hogy ne történjen baleset, vagy még véletlenül se nézzék őket álrendőrnek.

Megosztás