szirmabesenyő

„Akkora pert akasztok a nyakába, amekkorát még nem látott!” – a polgármester családjának cégét bízta meg egy beruházó Szirmabesenyőn

A szirmabesenyői polgármester volt cégét (ami jelenleg a polgármester családtagjaié) bízta meg egy magánberuházó  alvállalkozói munkákkal. A faluban ezt az erősen összeférhetetlennek látszó helyzetet azzal magyarázzák, hogy a tiszaújvárosi cég esetleg így hálálja meg az ingatlanfejlesztést segítő önkormányzati határozatokat. Az érintettek szerint erről szó sincs.

„A bt. feladata, megbízása és az elvégzett teljesítmény teljesen elkülönül az egyik tag által ellátott polgármesteri feladatoktól” – egyebek mellett ezt válaszolta érdeklődésünkre Tirpák István, a Tiszaújváros Transz Kft. tulajdonos-ügyvezetője. Kérdésünk egy bizonyos HG-Regio Consulting Bt. 2017. márciusi megbízására vonatkozott.

A Tiszaújváros Transz jól futó regionális építőipari cégnek tűnik, egymilliárd forint körüli éves árbevétellel. Az Átlátszó birtokába került szerződés szerint a Tiszaújváros Transz közreműködik a Cordys Capital Kft. Logisztikai Központ építési projektjében, s ehhez „ingatlanfejlesztési műszaki projektmenedzsmentben való közreműködéssel” bízta meg a HG-Regio Consultingot.

A Cordys Capital – ami az érintett telek tulajdonosa is – szintén a Tirpák István érdekeltsége. A HG-Regio családi cég, főképp tanácsadással foglalkozik, a tulajdonos a szirmabesenyői Huszti-família. „A vállalkozás munkavállalót nem foglalkoztatott a kifizetett bér összege 0 eFt.” – áll a tavalyi beszámoló kiegészítő mellékletében.

A HG-Regióban 2014 októberéig beltag, utána tavaly májusig kültag volt Huszti Gábor, a település 2014-ben megválasztott független polgármestere. A cég jelenleg az egy generációval idősebb Huszti Lászlóé és Huszti Lászlónéé. Az ő lakcímük azonos a polgármester korábbi szirmabesenyői címével.

A történetre helyi olvasóink hívták fel az Átlátszó figyelmét, ők így fogalmazták meg aggodalmukat:

„Mi, a település lakosai mélységesen fel vagyunk háborodva (…) Úgy gondoljuk, hogy a megbízó Tiszaújváros Transz Kft. – melynek tulajdonosa és ügyvezetője megegyezik a CORDYS Capital Kft. tulajdonosával és ügyvezetőjével – gyakorlatilag a megbízási szerződésben rögzített megbízási díj összegével ellentételezte a polgármester azon közreműködését, mellyel rábírta az önkormányzatot arra, hogy számára kedvező döntéseket hozzon a megvásárolt terület beruházási területté való nyilvánítására, az adásvételi szerződés kedvező feltételekkel való megkötésére és az ingatlan hasznosítására vonatkozóan”.

Az érintettek szerint azonban rossz az, aki rosszra gondol. Tirpák István például a cég egyéb kvalitásait méltatta válaszában:

„A szerződésnek és annak teljesítésének tárgyi bizonyítékai vannak, amiket természetesen a megfelelő hatóságnak bizonyítékként át tudok adni. Amikor megismerkedtünk a Bt-vel, akkor tájékoztatást kaptunk arról, hogy a tagok a ’90-es évek óta megközelítőleg 50 mrd HUF összértékű projekt megvalósításában és managementjében vettek részt az egész ország területén, többek között az egyik tag településmérnöki végzettségének köszönhetően. Így esett a Bt-re a választásunk, mivel kellő helyismerettel és ilyen irányú tapasztalattal rendelkezett.”

Bármekkora nagymenő is a HG Regio-Consulting, működő honlapot vagy legalább Facebook-oldalt nem találtunk hozzá, persze jó bornak nem kell cégér. Annak idején mindenesetre a Tiszaújváros Trans 2017 márciusától 2018. január végéig összesen nettó 28 millió forintért bízta meg a céget. A bt. 2017-es teljes forgalma 25,8 millió forint volt, ami nagyjából ez a nagyságrend (tavaly 19,5 milliós lett az árbevétel, 2016-ban viszont mindössze 4,3 milliót tett ki).

Bár kezdetben udvarias stílusban válaszolt a megbízó ügyvezetője – igaz, már ezekben a levelekben is kitért a cikkek lehetséges jogi következményeire -, egy ponton mintha elpattant volna a húr. Vétkünk: a polgármester által közösségi oldalra posztolt építési területről kérdeztem, hogy esetleg ez-e az érintett ingatlan. Sima „nem” helyett ez érkezett Tirpák Istvántól:

„Úgy látom, hogy rossz úton jár! A fotókon szereplő terület nem tartozik a társaságaim tulajdonába! Szeretném tájékoztatni, hogy túl messzire ment, amennyiben hamis vádakkal próbálja a becsületemet lerombolni, úgy akkora pert akasztok a nyakába amilyet még nem látott!!!
Kérem, ellenőrizze először a rosszindulatú tanácsadói állításának igazság tartalmát!
Tisztelettel kérem, hogy többet ne zaklasson emailjeivel.
Jelen levelezést csatolom a jogi képviselőmnek is.”

A polgármesterrel egyetlen levelet váltottunk, ő ezt válaszolta érdeklődésünkre:

„Igen, volt tudomásom a HG Regio-Consulting Bt. erre vonatkozó megbízási szerződéséről. Véleményem, hogy ilyen esetekben mindenképpen szükséges az ügyek és feladatok egymástól való elhatárolása, mely jelen esetben is megtörtént. A megbízás keretében ellátott projektmenedzsment tevékenység egy magánmegbízótól egy magánberuházás kapcsán került megvalósításra, mely nem érintette a polgármesteri tisztségemből adódó feladat- és hatásköröket. Az általam irányított hivatal úgy járt el, mint ahogy minden más magánberuházással kapcsolatosan is eljárt volna, így a megbízó ezáltal jogtalan előnyhöz nem jutott, illetve az önkormányzatot sem érte semmilyen hátrány az ügyletből adódóan. A településen zajló beruházásokkal kapcsolatosan minden esetben a Képviselőtestület dönt, mely a település méretéből adódóan a polgármesterrel együtt 7 főből áll.”

Ami a döntést illeti, az ipari parki ingatlanra vonatkozó első határozat Huszti megválasztása előtt, 2010-ben megszületett: a terület mezőgazdasági használatúból ekkor lett ipari, 2016-ban pedig a teljes tömb, a szomszéd telkek is kiemelt fejlesztési kategóriába kerültek,  2017-ben pedig a képviselőtestület egyszerűsített eljárással módosította a településszerkezeti tervet.

„A Képviselőtestület elé kerülő anyagok előterjesztője szinte minden esetben a polgármester természetesen azzal, hogy a szakterület felelőse készíti az előterjesztést” – válaszolta a polgármester.

Rádi Antónia

Fotó: Huszti Gábor polgármester egy 2017-es nyugdíjasünnepen, Szirmabesenyő/Facebook

Megosztás