Jogászbűnözés

Érdi csatornapénzek: újabb milliós szabálytalanságokra derült fény, jogi tanácsadással trükköztek

Havi 200 ezer forintot kapott nyolc órányi tanácsadásért egy ügyvéd az érdi polgármester által vezetett önkormányzati társulástól. 2011 őszén 680 ezer forintra emelték a megbízási díját, ráadásul a munka egy részét – szabálytalanul – egy jogi asszisztens végezte volna. Indokolatlanul versenykorlátozó volt az egyik pályázati kiírás – ezekben az esetekben is az Orbán-kormány minisztériuma állapította meg a társulás által elkövetett szabálytalanságot.

A képlet ugyanaz, mint az 1,4 milliárd forintos érdi szabályszegési ügyben: az érdi polgármester által irányított társulás elköveti a szabálytalanságot az uniós támogatás felhasználásakor; a fejlesztési tárca kirója a visszafizetési kötelezettséget; a miniszterelnökség elutasítja a társulás jogorvoslati kérelmét, majd a miniszterelnökség mentesíti a társulást a szabályszegés jogkövetkezményei alól. Így végül a központi költségvetés, vagyis a mit sem sejtő adófizető állja az érdi polgármester által vezetett társulás helyett a számlát.

Az Átlátszó birtokába került kormányzati dokumentumok szerint az önkormányzati társulást azért kötelezték 15,7 millió forint megfizetésére, mert indokolatlan mértékben megemelték egy ügyvéd megbízási díját. A 2011. elején kötött megbízási szerződést a 34 milliárd forintos projekt jogi feladatainak ellátására kötötték.

Még abban az évben, úgy módosították a szerződést, hogy a díj havi nettó 200 ezer forintról 680 ezer forintra emelkedett, amit az ügyvéd a rendelkezésre állásért, a helyi képviselője napi munkájáért és a havi 8 órában végzett tanácsadásért kap – olvasható a kormányzati dokumentumban.

Évekkel később a fejlesztési minisztérium szabálytalannak minősítette ezt a módosítást.

Napi hat óráért havi 480 ezer egy asszisztensnek?

A 15,7 millió forintos szabálytalansági ügyben az egykori fejlesztési minisztérium így foglalta össze a történteket a megbízási díj drasztikus megemeléséről:

„Az ügyvéd által adott indoklás alapján a rendelkezésre állást egy állandó helyi képviselő segítségével oldotta meg, melyet az ügyvéd által biztosított jogi asszisztens végzett el. Az állandó napi 6 órás jelenlét miatt 480.000 Ft/hó értékben határozta meg a jelenlévő jogi asszisztens munkabérét. Az eredeti szerződés is magába foglalta már azt a lehetőséget, hogy az ügyvéd közreműködőket vehet igénybe a teljesítéshez, akiknek munkájáért saját maga felel. A módosítás indoklásaként adott nyilatkozatban az áll, hogy az állandó jelenlét a folyamatosan felmerülő kérdések megválaszolásához szükséges és a kérdések legtöbbje szakembernek rutinból és szóban válaszolva megoldható.”

A Nemcsok Dénes államtitkár által aláírt dokumentum szerint a fejlesztési tárca semmiféle feladat-növekedést nem észlelt. Ráadásul jogi tanácsokat csak ügyvéd adhat, jogi asszisztens nem. Mint kiderült, az asszisztens nem is tett ilyet.

„Az ellenőrzés megállapítja, hogy az ügyvéd által alkalmazott jogi asszisztens – mint állandó helyi képviselet – csak az iratok előkészítését, panaszok felvételét intézhette ezzel a képesítéssel, mivel a jogi tanácsadás és a panaszkezelés ügyvédi jogi munkakörbe tartozik. Így az összegyűjtött panaszokat az ügyvédnő eleve a tanácsadási óráiban válaszolta meg, ezért az ellenőrzés nem látja alátámasztottnak azt, hogy milyen többletfeladat ellátására vett igénybe helyi képviseletet az ügyvédnő.”

A minisztérium megállapította a szabálytalanságot, a szerződést visszaállíttatta az eredeti 200 ezer forintos változatra, valamint 15,7 millió forint visszafizetésre kötelezte a társulást.

Szabályellenesen szűkített feltételek?

A szabálytalansági csomag egy másik elemében a közbeszerzési eljárás szabályainak megsértését állapította meg a minisztérium egy 287 millió forintos szerződés ügyében. A hatóság 2013-ban egyebek mellett azt a közbeszerzési eljárást vizsgálta, amelynek eredményeként az érdi csatornaprojekt keleti és nyugati hálózatépítési munkáinak ellenőrzésére kötöttek megbízási szerződést. Az ellenőrök azt állapították meg, hogy a kiírásnál az ajánlatkérő társulás szabályellenesen szűkítette a jelentkezési feltételeket azzal, hogy az „ajánlattevőnek rendelkeznie kell olyan műszaki ellenőri referenciával egy kivitelezés során, aminek finanszírozása Európai Uniós forrásokból történt”.

Az ellenőrzés álláspontja szerint ez a szűkítő feltétel sérti a közbeszerzési törvény legfontosabb alapelveit: az esélyegyenlőség és egyenlő bánásmód elvét.

„A műszaki ellenőri tevékenység ellátása tartalmában nem különbözik egy hazai vagy az Európai Unióból származó forrásból megvalósult beruházás, épület vonatkozásában” – írja a fejlesztési tárca. A határozat 10 százalékos korrekciót írt elő, vagyis a társulatot 22,3 millió forint visszafizetésére kötelezték.

A két szabálytalansági eljárás során megállapított 38 millió forintot 2016. december 22-én fizették ki – válaszolta az Átlátszó kérdésére a szabálytalansági iratokat az áprilisi kormányváltás után kezelő innovációs tárca. A pénzt ismét a költségvetés tartalék-előirányzatából fizették ki. Az indokolás, ugyanúgy, mint a társulás 1,4 milliárd forintos közbeszerzési szabályszegése esetében, ezt volt: „nemzeti érdek”.

Az Átlátszó értesülései szerint volt egy olyan szabálytalansági eljárás is, amelynek a végén nem kellett a költségvetési tartalékhoz nyúlni.

“A kivitelező által a kellő körültekintés nélkül megemelt nyomvonal és annak bontása nem szolgálja a projekt célját (…) így nem minősülhet elszámolható költségnek” – olvasható a szabálytalansági dokumentumok között. A fejlesztési tárca 9.927.917 forintnyi korrekciót állapított meg. A korrekciót technikailag úgy oldották meg, hogy ennyivel megemelték a saját forrás összegét.

A 38 millió forintos ügyben a Miniszterelnökség – elutasítva T. Mészárosék jogorvoslati kérését – helyben hagyta a fejlesztési tárca döntését. Írásban megkerestük az érdi polgármestert és sajtófőnökét: nyilatkozzanak, milyen indokok alapján támadtak meg a visszafizetési kötelezettséget megállapító döntést.

Kérdeztük azt is, mikor és hol tájékoztatták az állampolgárokat ezekről a szabálytalansági ügyekről, de sem a polgármester, sem a sajtófőnöke nem reagált a megkeresésünkre.

Kis Zoltán (Érd)

Megosztás