Cikkek

A Pharaon-ügy miatt megromlott Orbán Viktor és a tiszteletbeli jordániai konzul kapcsolata

 

A korábban a miniszterelnök bizalmát élvező Zaid Naffa tiszteletbeli jordániai konzul az Átlátszó értesülései szerint a Pharaon-affér óta kerüli a nyilvános rendezvényeket, így az olyan diplomáciai eseményeket is, amelyeket kifejezetten a konzulok számára rendeznek. Maga a cím sokak számára csak presztízs, ami például bemutatkozáskor jól hangzik, de a korábbi botrányok miatt már nem cseng olyan jól, mint évekkel ezelőtt. Bemutatjuk a tiszteletbeli konzulokat.

 

Megromlott a jó viszony Orbán Viktor miniszterelnök és kedvenc tiszteletbeli konzulja (tb-konzulja), Zaid Naffa között – tudta meg az Átlátszó. Ezt egyértelműen a Pharaon-ügynek tulajdonítják diplomáciai körökben jártas forrásaink. Tehát annak, hogy Ghaith Pharaon szaúdi milliárdos úgy üzletelt a kormányfő közvetlen környezetével az elmúlt néhány évben, hogy közben nemzetközi körözés alatt állt. Ez azonban csak utólag derült ki.

Korábbi cikkeink a Pharaon-ügyről

Kastélyok, villák, székházak – így gyarapodott a miniszterelnöki vő környezete az elmúlt évben

Az ügyészség nem értett egyet a Quaestor értékes ingatlanprojektje, a leendő olimpiai falu zár alá vételével

Orbán szomszédságában is bevásárolt az FBI által körözött szaúdi milliárdos

A jó bevándorlók: arab, török és ázsiai üzletemberek az Orbán-család körül

Naffa személye a Pharaon-botrány előtt a miniszterelnökkel való bizalmas viszonya miatt felértékelődött, és mint egyik informátorunk megjegyezte, „mindenki hozzá akart dörgölőzni, hogy valamilyen módon jól járjon”. Ennek köszönhető, hogy Zaid Naffa volt az, aki 2014-ben a Tiszteletbeli Konzulok Testületének elnöke lett. A pozíció elnyeréséhez az Átlátszó birtokába került levelek alapján számos gratulációt kapott a tiszteletbeli jordániai konzul, még Orbán Viktor miniszterelnök is írt neki.

Igen ám, de a testület élén bekövetkezett változást a bíróság nem jegyezte be. A szervezet honlapján – és az Átlátszó birtokában lévő végzés szerint – a konzuli testület képviselője Suha György, aki jelenleg ennek a területnek a miniszteri biztosaként dolgozik a Külgazdasági és Külügyminisztériumban, korábban pedig Gambia tiszteletbeli konzulja volt.

Szerettünk volna tisztán látni a kérdésben, ezért megkerestük a külügyminisztériumot. Onnan a testülethez irányítottak minket, a Suha Györgytől kért interjút pedig a miniszteri biztos sűrű elfoglaltságaira való hivatkozással hárították el.

A Tiszteletbeli Konzuli Testületet is megkerestük: a szervezet honlapján található e-mailre küldtük el kérdéseinket, így azt, hogy most Zaid Naffa a testület elnöke-e, és ha igen, akkor miért nem történt meg a bírósági bejegyzése. Mivel nem válaszoltak, felhívtuk a konzuli testület elérhetőségeként megadott Béla király úti Naffa-rezidenciát. Ott arról tájékoztatták az Átlátszót, hogy a tiszteletbeli jordániai konzul sokat tartózkodik külföldön, de amint elérik, megküldik a tájékoztatást.

Egyik informátorunk szerint „a sok külföldi út” nem véletlen:

„A Pharaon-botrány után Zaid Naffa nem nagyon mutatkozik nyilvános rendezvényeken. Tudomásom szerint a külügyminisztériummal sem tartja a kapcsolatot és nem jelenik meg a tb-konzulok számára tartott rendezvényeken. Így Áder János fogadásán sem vett részt, valamint nem ment el arra a honvédségi bemutatóra sem, amit kimondottan a konzuloknak tartottak. Mintha valaki azt tanácsolta volna neki, hogy kerülje az olyan eseményeket, ahol bőven kapna kérdéseket az elmúlt időszak történéseiről.”

Horváth László, Kazahsztán

A Tiszteletbeli Konzuli Testület honlapja nem mondható naprakésznek, mert ott a tagok között például még török konzulként van feltüntetve az a Horváth László, aki jelenleg Kazahsztán érdekében tevékenykedik. A külügyi lista alapján egyébként 57 tiszteletbeli konzul dolgozik hazánkban, többségük, mivel delegáló országuknak nincs itt nagykövetsége, az adott állam egyetlen magyarországi képviselőjeként.

Emlékezetes, Horváth László volt az, aki 2014-ben a születésnapját a Nemzeti Galéria termeiben ünnepeltette, a magántűzijátéka pedig olyan hangosra sikeredett, hogy a fővároson túl is hallani lehetett. Horváth konzuli hivatalának székhelye egyébként Karcagon van, amit nem mindenki tart túl szerencsésnek a diplomáciában, mert az alföldi városból körülményesebb lehet az ügyek intézése.

Horváth életútja kalandos, a tűzijátékos buli után az Index külön cikket szentelt a konzul személyének, megírva, hogy az üzletember-diplomata anno Moszkvában tanult határőrként, 1982-1988 között „BM-dolgozóként” tevékenykedett, aztán a kilencvenes években belefolyt a privatizációba, majd 1998-2001-ig a Magyar Fejlesztési Bank Rt. igazgatóság tagja volt.

A kazah konzuli tisztséget Horváth 1998-tól látta el, ám a címet 2006-ban megrendült bizalomra hivatkozva megvonták tőle, de aztán 2012-ben visszakapta azt. Horváth László így vált a „keleti nyitás” apostolává, hiszen a konzuli cím mellett a Vidékfejlesztési Minisztérium FÁK-ügyi tanácsadója lett, és 2013 óta tiszteletbeli külgazdasági tanácsosként is dolgozik.

Az üzletember érdekeltsége a L.A.C. Holding volt egy ideig a tulajdonosa a Kazahsztáni-Magyar Kereskedőház Kft.-nek. Magánvagyonát 2014-ben 3,2 milliárd forintra becsülte a HVG. Mindehhez még hozzájön az is, hogy a konzul részt vett az online pénztárgépbizniszben is.

Korábbi cikkeink Horváth Lászlóról

A kazah konzul cége 190 milliós megbízást kapott az NGM-től

Líbiaiakkal építkezik a keleti nyitás ex-BM-es apostola

Erdős Endre, Kirgizisztán

Talán vannak, akik emlékeznek arra, hogy a tiszteletbeli konzulokkal kapcsolatban nagy botrány tört ki akkor, amikor a kétezres évek elején kiderült, hogy a K&H brókercégének milliárdos sikkasztással gyanúsított volt munkatársa, Kulcsár Attila olyan igazolással rendelkezett, hogy ő a budapesti libériai tiszteletbeli konzulátus gépkocsivezetője. Sőt, a bróker használhatta Erdős Endre kirgiz tiszteletbeli konzul autóját is. A tb-konzul talált erre magyarázatot, mégpedig azt, hogy a Kulcsárral való együttműködéstől befektetési és uniós üzleti kapcsolatépítést remélt.

Kirgizisztán tb-konzulját az Átlátszó értesülése szerint nemrég hívták vissza, mert betöltötte a 65. életévét. Ugyanakkor úgy tudjuk, hogy heteken belül ismét tiszteletbeli konzul lehet, ugyanis Kirgizisztán várhatóan megváltoztatja a korhatárra vonatkozó jelenlegi szabályozást.

A brókerbotrány miatt a Külügyminisztérium megvonta a tiszteletbeli konzulátusoktól a megkülönböztető rendszám használatának jogát, illetve ehhez kapcsolódva elrendelte, hogy nem hozhatnak be vámmentesen gépkocsit az országba, az üzemanyagban foglalt fogyasztási adó visszatérítésére sem jogosultak, valamint a konzuli képviseletek helyi alkalmazottainak sem bocsáthattak ki igazolványt.

Továbbá egységesítették a Magyarországon kiadott diplomataokmányokat, és a mentességek listája lekerült az igazolvány hátoldaláról. De ezzel a további mentességek nem szűntek meg.

A tiszteletbeli konzulok kiváltságai

Anyagi juttatást általában nem kapnak, a nemzetközi kapcsolatok alakításában szerepet játszó tiszteletbeli konzulok számára a cím leginkább presztízst jelent, illetve azt, hogy annak révén esetleg üzletileg is gyümölcsöző kapcsolatokat építhetnek ki.

A tiszteletbeli konzuli tisztviselőt „tevékenysége ellátása során illeti meg a polgári és az államigazgatási joghatóság, valamint a vallomástétel alóli mentesség. Büntetőeljárásban részt kell vennie, de a vallomást megtagadhatja a hivatali tevékenységével kapcsolatos tényekről. A tiszteletbeli konzuli hivatalért kapott költségtérítés és ezzel kapcsolatos járandóságok adómentesek.”

Konzuli minőségében mentes a személyes szolgálat, a közmunka, katonai terhek és igénybevétel, a beszolgáltatás és a beszállásolás alól.  A fogadó államnak meg kell védenie a tb-konzul hivatalos helyiségeit, amelyek – ha tulajdonosa, bérlője a küldő állam – mentesek az országos, regionális, községi adók és illetékek alól. A tiszteletbeli konzul irattára sérthetetlen.

Fürst György, Közép-Afrikai Köztársaság

Nem kedvezett a tiszteletbeli konzulokról kialakult képnek az sem, hogy nemzetbiztonsági berkekben olyan megállapítások születtek, mint például hogy „a tiszteletbeli konzulátusok működésének olyan tendenciája látszik meghonosodni, amely gyakran felveti a jogellenes tevékenység gyanúját.”

Eszerint a visszaélésre törekvők döntően olyan államok tiszteletbeli konzuli címét igyekeznek megszerezni, amelyek nagy távolságra vannak, zavaros belső viszonyok között működnek, ezért „kormányszerveik nem képesek megfelelő ellenőrzés alatt tartani tiszteletbeli diplomatáik státusszerzésének és tevékenységének körülményeit, amelyek így adásvétel tárgyát képezhetik”.

Ezt támasztotta alá Fürst György ügye is, aki másfél évtizeddel ezelőtt a VI. kerületben vagyongazdálkodási alpolgármester lett, illetve emellett a Fővárosi Önkormányzatok Parkolási Társulása vezetőjeként dolgozott. A kerületi vezető egy Andrássy úti ingatlan eladására vonatkozó visszaélés gyanúja miatt került eljárás alá, ám a nyomozást Fürstnek sikerült hosszú időre megakasztania. Ugyanis amikor gyanúsítottként megidézték, azt mondta az ügyészeknek, hogy ő egy afrikai ország külügyminisztere által kinevezett diplomata.

Az ügyészség a Külügyminisztériumhoz fordult, ahol közölték, hogy a volt alpolgármester nem szerepel a Magyar Köztársaságban akkreditált diplomáciai és egyéb képviseletek személyzetének tagjai között. Fürst szerint azért nem, mert a Közép-Afrikai Köztársaság az Európai Unióhoz, és nem Magyarországra delegált nagykövete. Ráadásul a Centrum Parkoló Kft. irodája volt a Közép-Afrikai Köztársaság európai nagykövetsége is.

Udvarhelyi Miklós, Ausztria

Visszaugorva a mába, Ausztria egyik tiszteletbeli konzulja, Udvarhelyi Miklós ügyvéd, aki Veszprémben látja el hivatalát, az Átlátszónak azt mondta, hogy nem tartja katasztrófának a mentességek változását, de ő az elődök zűrösebb korszakában nem látta el ezt a tisztséget; az osztrák köztársasági elnök 2013-ban nevezte ki.

„A tb-konzuli cím abban jelent előnyt, hogy általa könnyebb kapcsolatokat építeni, és az ember bejáratos lesz olyan helyekre, amelyekre egyébként nem jutna be. De üzleti vonalon is lehet kamatoztatni a címet, mert ügyletek, megállapodások tető alá hozásában közbenjárhatok.”

Udvarhelyi Miklós megjegyezte, esetében a fogadó állam Magyarország, vagyis itt épít üzleti, gazdasági és közigazgatási kapcsolatokat Ausztria számára.

„Emellett természetesen a küldő ország, vagyis Ausztria állampolgárainak segítek, ha például intézni kell valamit a hatóságoknál, vagy mint nálam többször előfordul, igazolásokat állítok ki osztrák nyugdíjasoknak.”

Neki leginkább ilyen konzuli tennivalói vannak, mivel Ausztriának van nagykövetsége hazánkban, és „így a tiszteletbeli konzuli tevékenység nem vesz igénybe sok időt, havonta 4-5 ügyben kell eljárnom. Emellett azonban kulturális tevékenységet is végzek, például elindítottam a Veszprémi Osztrák Bált, amelyet második alkalommal rendeztünk meg.”

Udvarhelyi Miklós beszámolt nekünk arról is, hogy rendszeresen összejárnak a Magyarországra akkreditált tb-konzulok.

Rácz Vilmos Gábor, Benini Köztársaság

A Benini Köztársaság tiszteletbeli konzulja Rácz Vilmos Gábor ingatlanfejlesztő, akit az Átlátszó egyik informátora úgy jellemzett, hogy az üzletember számára a tb-konzulság elsősorban presztízst jelent. Rácz hivatala az Orbánhegyi út 49. alatt található, ami egyben a cégei székhelye is.

Rácz Gáborral kapcsolatban a vs.hu írta meg 2014-ben, hogy a férfi üzleti köréhez köthető vállalkozásnak tartották azt a Nyugat-magyarországi Mérnökiroda Kft.-t, amely a szentgotthárdi kézilabdacsarnok kivitelezése során több mint százmillió forinttal maradt adós az alvállalkozók felé. Csakúgy, mint a Dach Holding ’94 Kft.-t, amely az autópályák mentén kábelek fektetését végző vagy a soproni és váci mélygarázsok építésében közreműködő alvállalkozóit verte át.

Fotó: Rácz Gábor a Vasas Labdarúgó Kft. tulajdonlásáról szóló könyvben

A lap részletesebben foglalkozott Rácz Gábor múltjával, aki németországi cégekkel rendelkezett és 2001–2002-ben a Vasas Labdarúgó Kft. többségi tulajdonosa lett. Ekkor került be a felügyelőbizottságba az a Szász I. Attila, akinek válófélben lévő felesége, Mayer Aranka kiteregette volt férjének és Orbán Viktor nejének, Lévai Anikónak tokajhegyaljai közös üzleteit. Ugyanakkor a Vasas társadalmi elnöki posztját abban az időben a szocialista Katona Béla töltötte be.

Bleuer István, Honduras

Honduras tiszteletbeli konzulja Bleuer István, az Első Spanyol-Magyar Reklám (ESMA) Zrt. cég tulajdonosa volt. Emlékezetes, Simicska Lajos a 2010-es választások előtt ajánlatot tett az ESMA-ra, de meghiúsult az üzlet, mert Bleuer István, akit egyébként baloldalinak tartottak, igencsak megkérte a cég árát.

A HVG-nek 2013-ban adott interjújában Bleuer azt mondta, hogy „az egész ország, így az ő személyes érdeke is az, hogy a kormányt leváltsák, ezért bárkinek segítek, akinek ez a célja. Akár a rendelkezésemre álló természetbeni eszközökkel, akár pénzzel”. Aztán meglepő módon az üzletember 2015-ben mégis megvált az ESMA-tól, ráadásul Orbán Viktor miniszterelnök jó barátjának, Garancsi Istvánnak adta el.

Egzotikus kisállamok képviselői

A Lesothói Királyság tiszteletbeli konzuljának, az afrikanisztikából is diplomát szerzett Morenth Péternek csak formális a hivatala, ezért semmi nem indokolja, hogy az országot képviselje hazánkban – jegyezte meg egy diplomáciai körökben jártas forrásunk. Erről már évekkel ezelőtt írt a Vastagbőr, megjegyezve, hogy a Dél-Afrikában található ország állampolgárai közül nem sok élhet Magyarországon, így a tiszteletbeli konzulnak sem lehet túl sok munkája.

Sao Tomé és Principe Demokratikus Köztársaság budapesti tiszteletbeli konzuljának, Fodros Istvánnak sem kell valószínűleg megszakadnia a tennivalók súlya alatt. Fodros életpályáról már sok helyen cikkeztek. A tb-konzul a rendszerváltás előtt az 1986-os, botrányba fulladt magyarországi szépségkirálynő-választás egyik főszervezője volt. A rendszerváltás a tb-konzult a Lapkiadó Vállalat vezérigazgató-helyetteseként érte, később a Hekus, illetve a Diplomata Magazin főszerkesztőjeként tevékenykedett.

A Vastagbőr blog többször írt arról, hogy Fodros István tagja a Jeruzsálemi Szent János Szuverén Máltai Lovagrend Autonóm Perjelségek Szövetségének. Továbbá nem hagyta említés nélkül azt sem, amikor „A Magyar Köztársaság elnöke dr. Fodros István úrnak, a Diplomata Magazin igazgató-főszerkesztője, és a Sao Tomé és Principe Demokratikus Köztársaság budapesti tiszteletbeli konzulja részére, több évtizedes, sokoldalú munkássága elismeréseként a Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetést adományozott”.

Seychelle-szigetek tiszteletbeli konzulja Kiss László, akit offshore szakértőként tartanak számon, szerepe volt a letelepedési kötvénybizniszben is. A Discus Holdings Ltd. száz százalékos tulajdonosaként szervezte az ügyfeleket. A Máltán bejegyzett társaság arra kapott jogot, hogy három afrikai országban (Dél-Afrika, Kenya, Nigéria), illetve Indonéziában forgalmazhassa a speciális államkötvényeket.

Konzuli iroda a MOL-székházban

Meg kell említeni Oman tiszteletbeli konzulját, Szatmári Tibort is, aki tavaly októberig bagdadi nagykövet is volt. Az omani konzulátus ugyanis a Mol budapesti székházában található, amit indokolhat az is, hogy az olajvállalatnak vannak ott érdekeltségei.

A Külügyminisztérium azt a tájékoztatást adta az Átlátszónak, hogy „a tiszteletbeli konzuli képviseletek székhelyére vonatkozó nemzetközi gyakorlat nem zárja ki, hogy a tb-konzul munkahelye, kereső tevékenységének székhelye adjon otthont a konzuli képviseletnek. Omán tiszteletbeli konzulja hosszú ideig a Mol munkatársaként dolgozott, így vélhetően a székhely kiválasztása ennek a körülménynek tudható be”.

Ugyanakkor kérdés, hogy ilyen esetben a tb-konzulnak kijáró védettségek között például csak a konzuli irodára terjed-e ki, vagy az egész ingatlanra, amely egyben egy nagyvállalat székhelye is.

Szintén érdekes a tiszteletbeli ukrán konzul, az amerikai-magyar állampolgárságú Alexander Rovt személye, aki emellett műtrágyával kereskedik, és mint az Átlátszó megírta, ő adott kölcsön az Alfapapír Kft. révén Silvio Berlusconi volt olasz miniszterelnök érdekeltségébe tartozó cégnek 25 millió eurót. Sajtóértesülések szerint a pénz Dmitrij Firtas ukrán oligarchától származott, aki akkoriban egy gázüzletről személyesen is tárgyalt az olasz miniszterelnökkel.

Csikász Brigitta

Megosztás