Cikkek

Így úszhatják meg az áfacsalók – Somos Katalin leállított egy fontos vizsgálatot

Az Átlátszó birtokába került újabb dokumentumok nemcsak azt bizonyítják, hogy a NAV egyes vezetői állítottak le vizsgálatokat, hanem egész konkrétan azt is, hogy a kiemelt ügyekért és adózókért felelős főigazgató ténylegesen megakadályozta egyes áfa-csalás gyanús ügyekben a felderítést. A tavaly megszüntetett, eredetileg többek között épp a hálózatos áfa-csalások felderítésére létrehozott KÜIG revizorai 2010-ben például egy cukor-importőr kapcsolatain keresztül próbálták több millió kiló cukor útját felderíteni. Somos Katalin, a központosított ellenőrzésért felelős főigazgató azonban megtagadta a láncolat feltárásához szükséges ún. kapcsolódó vizsgálat lefolytatására az engedélyt.

Ez a történet ráadásul nem is tűnik olyan bonyolultnak, hogy bármi kétséget ébreszthetett volna a vizsgálat indokoltságát illetően. A Kiemelt Ügyek Igazgatóságának (KÜIG) revizorai 2010 nyarán kezdték ellenőrizni egy kft. előző évi áfa-bevallásait. Az ellenőrzés során derült ki, hogy a milliárdos forgalmú cég iratanyagának nagy része eltűnt. A társaságot az eljárásban képviselő korábbi ügyvezető a revizoroknak elmondta, hogy a vizsgált 2009-es év vonatkozásában csak a negyedik negyedévi iratokat tudja az adóhatóságnak átadni, az év első 9 hónapjában keletkezett dokumentumokról nem tud semmit. A rendelkezésre álló iratokból az viszont kitűnt, hogy a kft 2009-ben százmilliós nagyságrendben importált kristálycukrot, és azt itthon értékesítette.

A KÜIG ezek után fordult Somos Katalin ellenőrzési főigazgatóhoz kapcsolódó vizsgálati kérelemmel a kft. állandó fuvarozó partnere ellenőrzése érdekében. A revizorok tehát egy erősen áfa-csalás gyanús láncot próbáltak felgöngyölíteni – ennek első lépéseként ellenőrizni kívánták a fuvarleveleket, hiszen – más iratok híján – csak ezekből lehetett volna megállapítani, honnan és kinek szállított (és szállított-e egyáltalán) a fuvarozó cukrot a kft. megrendelése alapján.

Lédig cukor és játékszoftverek

A kft-t 2006-ban alapította két magánszemély 3 millió forint törzstőkével. A cég főtevékenysége gabona-, vetőmag-, dohány- és takarmány-nagykereskedelem. A kft gazdálkodásáról a nyilvános cégadatok alapján – a 2009-es évet leszámítva – nem tudunk semmit, mivel egyetlen évben sem teljesítette gazdálkodási adatainak közzétételére vonatkozó kötelezettségét. Tény ugyanakkor, hogy már 2009 márciusában – épp az APEH kezdeményezésére – végrehajtást rendeltek el a kft ellen. 2009-ben viszont a cég 2,3 milliárd forintos árbevételt ért el szerény, 1,8 millió forintos adózott eredménnyel.

Ennek az évnek a teljesítményét jól mutatja, hogy csak az utolsó negyedévében – a KÜIG vizsgálatának adatai szerint – a társaság mintegy 2 000 tonna kristálycukrot (ez 80 kamionnyi mennyiség), illetve közel 50 ezer PC-játékszofvert szerzett be és értékesített. Mindezt egy fő alkalmazotti létszámmal, melynek bérköltsége 357 ezer forintra rúgott. A céget 2009 december 1-jén eladták, az új tulajdonos egyúttal az ügyvezetést is átvette. Nem egészen egy évvel később a társaság újra gazdát cserélt – ekkor már javában folyt az adóhatósági vizsgálat -, és a cég székhelye is átkerült az új tulaj állandó lakcímére, ahonnét két hónap múlva tovább vándorolt egy újabb magánszemélyhez, illetve annak lakására.

A cég ebben a lakásban azonban nem volt elérhető, ezért az illetékes bíróság egy évvel később eljárást indított, melynek végén, 2012 augusztusában törölték a céget. (A kft. eredeti tulajdonosa egyébként 2011 augusztusa óta résztulajdonosa és ügyvezetője egy olyan másik cégnek, amely több mint kétszázmillió forint megállapított adóhiánnyal szerepel a NAV adós-toplistáján.) A társaságot először megvásároló embernek sincs szerencséje az üzleti életben: tavaly nyáron újabb cégben lett tulajdonos, de nem sokkal később ez ellen a cég ellen is kényszertörlési eljárást kezdeményezett a NAV, és mára a cég meg is szűnt. Az utolsó előtti tulajdonos azonban még rajta is túltesz: mintegy kéttucatnyi, többségében problémás – felszámolás, kényszertörlés alatt álló- cégben tulajdonos, illetve viselt/visel tisztséget.

A revizorok gyanúját nyilván erősítette, hogy a vizsgált időszakban a cég úgy vásárolt például 104 millió forint értékben egy cseh cégtől cukrot, hogy ebben az időszakban a cseheknek szinte csak ő volt a partnere. Legalábbis erre utal, hogy a kft.-nél talált számlák sorszáma egy-két kivételtől eltekintve folyamatos – azaz a csehektől más szinte nem is vásárolt, vagy legalábbis nem kapott számlát.

A meglevő dokumentumok alapján a revizorok a társaság néhány vevőjét azonosították: a fuvarlevelekből például az derült ki, hogy a megvásárolt cukrot egy nagy édesipari cég telephelyére szállították. Ennél a vevőnél meg is találták a cukor átvételével kapcsolatos dokumentumokat – csakhogy azokon más szerepelt beszállítóként. Ugyanakkor az ellenőrzés nem talált egyetlen olyan dokumentumot sem, mely a vizsgálat alá vont cég és a nagy édesipari társaság között „fennálló gazdasági kapcsolat meglétét bizonyítaná.”-írja a KÜIG előterjesztése.

Mindezeken túl a KÜIG előterjesztése megemlíti, hogy az APEH  Győr-Mososn-Sopron megyei Igazgatóságának revizorai ellenőrzést folytatnak a cég egyik legnagyobb vevőjénél, aki 2009-ben 1,1 milliárd forintért vásárolt tőle cukrot. A vevő által forgalmazott cukor ebben az időben megtalálható volt a legnagyobb áruházláncok kínálatában. A vevőt ellenőrzését végző revizorok éppen azért fordultak a KÜIG-es kollégáikhoz, hogy azok derítsék ki, az eladó honnan szerezte be a cukrot, illetve hogy a beszerzést milyen fuvarokmányok támasztják alá.

Egy súlyos nem

Adva van tehát egy milliárdos értékben cukrot forgalmazó cég, amelyik valahogy elvesztette a könyvelési anyagainak háromnegyedét. A cég a vizsgált évben egymilliárd forintért adott el cukrot a legnagyobb kereskedelmi láncok egyik beszállítójának, és a revizorok számlák híján a fuvarokmányok alapján azt próbálják kideríteni, honnét szerezte be az árut és kinek adta tovább, míg az végül akciós termékként (például) az áruházak polcaira került.

Klasszikus láncolatos áfa-csalási történetnek tűnik, de a közreműködőket csak a fuvarlevelek vizsgálatával lehetne megtalálni. Ezért a szolgálati utat betartva a revizorok az illetékes főigazgatóhoz, név szerint Somos Katalinhoz fordulnak, hogy támogató javaslattal továbbítsa a NAV elnöke felé a fuvarozó cég KÜIG általi ellenőrzésének elrendelésére irányuló előterjesztést. A főigazgató azonban a javaslatot nem továbbítja a NAV elnökéhez – aki így erről vélhetőleg tudomást sem szerez -, hanem saját hatáskörében elutasítja; figyelmen kívül hagyva a jogszabályi előírást, amely az ezzel kapcsolatos döntést a NAV elnökének kizárólagos jogkörébe utalja.

Korábbi cikkeink a NAV-botrányról

A NAV Bevetési Főigazgatósága mellett zajlik a nagybani feketekereskedelem

Szlovák céggel és hamis számlákkal verték át az adóhatóságot, futni hagyták őket

Áfacsalók barlangjával üzletel a NAV-elnökhelyettes családja

Tovább is van: az elutasítás indoklásának lényege szerint maga a vizsgálni kívánt fuvarozó cég a NAV saját adatai alapján nem jelent kockázatot, jó adózó, ezért nem indokolt az ellenőrzés: „(…) az ellenőrzést megalapozó, legalább a valószínűség szintjén álló ok hiányában központosított ellenőrzést nem lehet elrendelni.” Vagyis a főigazgatói döntés a vizsgálatról levette azt a speciális, az áfa-csalások felderítésére szakosodott, nemzetközi kapcsolatokkal is rendelkező egységet, amelyik képes lett volna feltárni a jellegzetes láncolatos áfa-csalás minden ismérvét felvonultató ügyletet.

A folytatás nem ismert, de az tény, hogy jelenleg a történetben szereplő cukros cégek egyike ellen sem folyik eljárás, többségüket békében felszámolták, illetve megszüntették, a tulajdonosok pedig háborítatlanul üzletelnek azóta is. A KÜIG-et viszont feloszlatta az Orbán-kormány két évvel ezelőtt.

Becker András

 

 

Megosztás