Cikkek

KiMitTud: óvodai férőhelyhiány Dunaharasztiban

Hiába akart egész napos óvodai ellátást a kislányuknak a helyi óvodában egy dunaharaszti házaspár, az önkormányzat előbb arra hivatkozva utasította el a kérelmet, hogy az édesanya úgyis otthon van a kisebb gyerekkel, majd a helyhiányra hivatkoztak. Így csak fél napos ellátást voltak hajlandók biztosítani, ezért a szülők ombudsmanhoz fordultak, Az atlatszo.hu adatigénylő portálján, a KiMitTud-on benyújtott kérelemből pedig kiderült, hogy az önkormányzat a fél napra felvett gyerekek után is teljes normatívát kap. A lapunk birtokába került levelezés rámutat az óvodai elhelyezés jelenlegi magyarországi helyzetére, továbbá azokra a hiányosságokra, amelyek 2014. január 1-je után fokozottan jelentkezhetnek. Akkortól ugyanis a jelenlegi 5 éves kor helyett már 3 éves kortól kötelező lesz az óvodai beiratkozás, holott már most is helyhiány van az intézményekben.

A négy éves E.-t szülei, Farkas István és felesége, Kriston Anita 2012 tavaszán be akarták íratni a dunaharaszti Mese Óvoda Hétszínvirág Tagóvodájába. A házaspárnak két gyermeke van, a kisebbik lány hat hónapos múlt. Farkasék május 25-én kapták meg a határozatot arról, hogy lányukat csak fél napra vette fel az óvoda. Egész napos ellátást szerettek volna gyermeküknek, ezért június elején fellebbeztek. A fellebbezésben azt írták: amikor jelentkeztek az óvodába, semmilyen tájékoztatást nem kaptak arról, hogy fél napos elhelyezés is létezik. Az óvodavezető a beiratkozáskor arra a kérdésre, hogy milyen kritériumokat vesznek figyelembe a döntéskor, mindössze annyit felelt: az nagyon bonyolult rendszer, nem is részletezné – mesélte újságírónknak az édesapa. A szülők az önkormányzatnak küldött levelükben azt is közölték, hogy tudomásuk van olyan gyerekekről, akik még nem töltötték be a 3. életévüket sem, mégis felvételt nyertek az óvodába. Farkasék úgy gondolták, hogy az októberben 4. születésnapját ünneplő gyerekük életkoránál és fejlettségi szintjénél fogva egész napos ellátás indokolt, és a kisebb testvérrel foglalkozó édesanya nem tudná helyettesíteni az óvodai ellátást.

Kistestvér esetén fél nap jár

Az önkormányzat a fellebbezésre adott válaszában úgy indokolta a döntését, hogy olyan esetekben, amikor az édesanya otthon van a kisebbik testvérrel, a gyerekek csak fél napos elhelyezést nyernek – egész napos elhelyezést azok a gyerekek kaphatnak, ahol mindkét szülő dolgozik. Erről azonban az óvoda szervezeti és működési szabályzatában egy szó sem esik. A család nem elégedett meg a válasszal, ezért újabb levelet írtak az önkormányzatnak. Úgy vélték, hogy a döntés miatt hátrányos helyzetbe kerül a gyerek, csak azért, mert kistestvére van. Újfent megjegyezték azt is, hogy csak abban az utcában, ahol élnek, több olyan esetről is tudnak, ahol a kislánynál fiatalabb gyerekeket úgy vették fel egész napra, hogy az édesanya nem dolgozik. Az édesapa a közoktatási törvényre hivatkozva azt írta, hogy az óvoda felveheti azt a gyereket, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, de csak akkor, ha minden, a körzetben lakóhellyel vagy tartózkodási engedéllyel rendelkező három éves és annál idősebb gyerek óvodai kérelme teljesíthető. E.-t októberben tölti be a 4. életévét, tehát az apa szerint jogosan elvárható lett volna, hogy felvegyék egész napra. Arra kérték az önkormányzatot, hogy gondolják át a korábbi döntést, ellenkező esetben más fórumokhoz fordulnak. A szülők az atlatszo.hu újságírójának azt is elmondták, hogy a gyerekről a beiratkozáskor az alapadatokon kívül senki nem kérdezett semmit, pedig a kisebb testvért a szülők vitték magukkal babakocsiban, tehát már ott helyben megmondhatták volna, hogy E. csak fél napos ellátást fog kapni.

Minimálisan elvárt együttműködés

Július végén érkezett a válasz a hivataltól – a levél szerint azért ilyen későn, mert az óvoda zárva volt, az intézményvezetővel pedig nem tudta felvenni az önkormányzat a kapcsolatot. Itt már arra hivatkoztak, hogy “kevés férőhely miatt, a korábbi már évek óta jól bevált gyakorlat szerint” vették fel a kislányt fél napra. Nem akarják hátrányos helyzetbe hozni a kislányt, de a jelenleg hatályos törvény csak 5 éves kortól teszi kötelezővé az óvodai ellátást. Amennyiben “a szülők munkáltatói igazolással bizonyítják, hogy dolgoznak, természetesen egész napos ellátást kap a gyermek” írta Szalay László polgármester, de az igazolások ellenőrzésére nincs kapacitásuk. Ha az édesanya egy kisebb testvérrel otthon van és a család szociális helyzete nem kötelezi az óvoda fenntartóját egész napos ellátására, “a férőhelyek szűkössége miatt” fél napos ellátásra van lehetőség. Azt is megemlíti, hogy a legtöbb önkormányzat ilyen esetben automatikusan utasítja vissza a kérelmet férőhelyhiányra hivatkozva. A levél azzal zárul, hogy egy ilyen helyzetben “a minimális együttműködés, amit az önkormányzat a szülőktől elvár, az az, hogy a kisebb testvérrel otthon tartózkodó édesanyák ebéd után hazaviszik óvodás korú gyermekeiket”.

A hatóság is rábólintott

A szülők egy harmadik fellebbezést küldtek az önkormányzatnak július végén, amelyben újfent arra hivatkoztak, hogy előbb az idősebb gyerekekkel kell feltölteni a férőhelyeket, aztán jöhetnek a kisebb, három évesnél fiatalabb gyerekek. Farkasék ekkor már azt is megígérték, hogy amennyiben augusztus 6-ig nem rendeződik a helyzet, az Egyenlő Bánásmód Hatósághoz (EBH) fordulnak. A hatóság nem talált okot arra, hogy vizsgálatot indítson. Az indoklás szerint az egyenlő bánásmódról szóló törvény alapján akkor beszélünk közvetlen hátrányos megkülönböztetésről, ha valakit vagy valamilyen csoportot védett tulajdonsága (nem, faj, bőrszín, nemzetiség stb.) miatt kedvezőtlenebb bánásmódban részesítenek, mint más, hasonló helyzetben lévő személyt vagy csoportot. Az EBH akkor indít vizsgálatot, ha a védett tulajdonság miatt van valószínűsített konkrét sérelem. Az EBH szerint az, hogy a gyereknek van egy testvére, nem védett állapot és a gyermekvédelmi törvény alapján a gyerekeknek az életkoruknak megfelelő nappali felügyeletét és ellátását kell megszervezni, akiknek a szülei, nevelői vagy gondozói munkavégzés, betegség vagy egyéb ok miatt nem tudnak a napközbeni ellátásról gondoskodni. Farkasékra ez nem vonatkozik. Az a tény, hogy egy családban két kiskorú gyermek nevelkedik, nem jogosítja fel automatikusan az óvodás korú gyermeket a napközbeni ellátás igénybevételére. Az Oktatási Jogok Biztosa 2004-es és 2005-ös beszámolójában több ilyen és ehhez hasonló döntést közzétett arról, hogy a gyerekek nevelési-oktatási jogai a félnapos óvodai ellátással nem sérülnek – áll az EBH levelében.

A normatíva teljes marad

Farkas István és felesége ezek után sem adták fel, ezért a férfi 2012. augusztus 21-én az atlatszo.hu közérdekű adatigénylő portálján, a KiMitTud-on keresztül újabb levelet küldött az önkormányzatnak. Az igénylésben a 2011. évi óvodai normatív támogatások részletes kimutatását kérte ki, különös tekintettel az egész napos és félnapos ellátásban részesülő gyerekek közötti különbség részletezésére. A válaszból kiderült, hogy a jogalkotó nem tesz különbséget az egész napos és fél napos ellátásban részesülő gyerekek között, vagyis az egy gyerekre jutó normatívát a fél napos ellátást kapó óvodás után is megkapja az önkormányzat. A finanszírozás a beíratott létszám, étkezők esetében pedig tényadatok alapján történik. Az adatigénylés mellett a szülők az EBH-nak is küldtek egy választ. Ebben kifejtették, hogy véleményük szerint – bár a törvényi előírásokkal tisztában vannak – a gyerekük hátrányban részesül amiatt, hogy ha nem lenne kistestvére, akivel az édesanyja otthon van, megkaphatta volna az egész napos ellátást. Ha helyhiánnyal történik az elutasítás, azt elfogadják, de az egész levelezésben a fő kritérium az édesanya otthonléte volt a kistestvérrel, és ezt csak később kezdték el a helyhiánnyal magyarázni. Augusztus 27-én felhívták az önkormányzat oktatásban illetékes munkatársát, hogy az ügyről beszéljenek vele. Ő szabadságon volt, ezért továbbirányították őket az óvodavezetőhöz, aki meglepődött azon, hogy a szülőknek írásba adták, hogy a kérésüket a kisebb testvér és az anya otthonléte miatt utasították vissza és ilyet biztosan nem írt le senki. Az apa bement a polgármester fogadóórájára is, hogy elmondja, felháborítónak tartja az eljárást, de a beszélgetés során sem jutottak előbbre. Farkas István az atlatszo.hu-nak megjegyezte: lánya húsz fős óvodai csoportjában öt olyan gyerek is van, akit fél napra vettek fel, de arról nem tud, hogy más is próbálkozott volna fellebbezéssel.

Szívességet tettek

Az üggyel kapcsolatban megkerestük a dunaharaszti önkormányzatot is. Az említett családnak csak segíteni akartak azzal, hogy legalább fél napos elhelyezést biztosítanak – írták levelükben. Szerintük az anyának így könnyebb, mert “jobban el tudja intézni a délelőtt folyamán ügyes-bajos dolgait”. Álláspontjuk szerint azokat kell leginkább támogatni, akik egyedül nevelik gyereküket, azokat, akiknek munkát kell vállalniuk azért, hogy a hiteleiket fizetni tudják, vagy eltartsák a családjukat. Fontos szempont az a felvételi eljárás során, hogy ha egy anyukának kisebb gyermeke is van, akkor őt hátrébb sorolják. A településen tervezik a bölcsődeépítést, októberben bővül az óvoda, de benyújtottak egy újabb pályázatot is a további bővítésre. Az atlatszo.hu azt is megkérdezte, hogy mi a helyzet az állami normatívával, vagyis hogy fél napra felvett gyerekek után is teljes normatíva jár. A polgármesteri hivatal felháborítónak tartja az ehhez hasonló, visszatérő kérdéseket, “mert azt a látszatot próbálják kelteni, mintha az önkormányzat jogosulatlanul venne fel támogatást”. Ehhez képest – írják – az államtól kapott pénz nagyjából a költségek felére elég, a többit a településnek kell kigazdálkodnia és hozzátennie.

>>> Tovább a KiMitTud közadatigénylő portálra

D. Kovács Ildikó

 

Megosztás