Cikkek

Nagy nyárvégi MVM-játék

A nyár végére való tekintettel egy könnyed játékra invitáljuk tisztelt olvasóinkat. A feladvány a következő: ki találja meg leghamarabb Magyarország egyik legnagyobb állami tulajdonban lévő, közfeladatot ellátó szervezete, az MVM Zrt. honlapján az üvegzseb-törvénynek megfelelően az ötmillió forint feletti szerződések listáját?

Tudnivalók a játékhoz

A korrupcióról szóló könyvtárnyi szakirodalom szinte kivétel nélkül megemlíti, hogy a korrupció elleni küzdelem egyik legfontosabb eszköze az átláthatóság megteremtése, a közpénzek felhasználásának nyomon követhetősége. Ennek alapvetően két útja van: az adatigénylések teljesítése és az adatok közzététele. Az első módszer szerint ami közérdekű adatot a polgár meg szeretne ismerni, azt meg kell küldeni neki másolatban. A második verzió a proaktív információszabadság útja: amikor a közfeladatot ellátó szerv minden külön adatigénylés nélkül maga teszi közzé a legfontosabb közérdekű adatait. Ez utóbbi módszer különösen az internet elterjedése után vált népszerűvé.

A magyar alkotmány 1989 óta alapjogként ismeri el az információszabadságot, 1992 óta van a közérdekű adatok nyilvánosságáról törvényünk. 2005-ben Európában is példamutató módon, az elsők között alkottunk az elektronikus információszabadságról törvényt, 2009 óta pedig még a többségi köztulajdonban álló gazdasági társaságoknak is közzé kell tenniük a rájuk vonatkozó legfontosabb adatokat.

Illetve kellene.

Hiába mondja ki a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 2. § (3) bekezdése, hogy az ötmillió forint feletti szerződéseket a honlapon közzé kell tenni (egész pontosan az „árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezésének (típusának), tárgyának, a szerződést kötő felek nevének, a szerződés értékének, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartamára vonatkozó adatoknak, valamint az említett adatok változásainak” közzétételét írja elő a törvény), száűmos gazdasági társaság nem tesz eleget ennek a kötelezettségének. Annak ellenére sem, hogy a Ptk. 81. § (3) bekezdése alapján nem hivatkozhat üzleti titokra, ha törvény kifejezetten elrendeli az adatok közzétételét.

A jogalkotó minden bizonnyal maga is érzékelte, hogy nyögvenyelősen megy az ötmillió forint feletti szerződések adatainak közzététele. 2010. április 1-jétől ezért (némileg szájbarágósan) a 305/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet módosításával előírta, hogy ezeket az adatokat a honlap nyitólapjáról közvetlenül, a „Közérdekű adatok” hivatkozás alatt elérhető oldalon kell közzétenni.

Namármost, az MVM Zrt.-re minden kétséget kizáró módon, bírósági ítéletekkel igazoltan vonatkoznak mindezek a jogszabályok. Érdemes tehát utánanézni, milyen adatokat oszt meg a cég a nagyközönséggel a szerződéses kapcsolatairól. Arra buzdítjuk az olvasót, hogy látogasson el a www.mvm.hu honlapra, és keresse meg a törvényi előírások szerint kötelezően közzéteendő szerződéses adatok listáját. Ha ezt a feladatot sikeresen abszolválta, tekintse meg, mit talált a listában. A beszámolókat a kommentekben várjuk: mennyi idő alatt és mit sikerült találni.

Az első tíz megfejtő között a bíróságokon beváltható közérdekű adatigényléseket sorsolunk ki.

Megosztás