információszabadság

Ne akadályozzák az OLAF Elios-jelentésének kiadását! Nyílt levél az Európai Bizottságnak

A TASZ, a K-Monitor és az Átlátszó a berlini székhelyű Civil Liberties Unionnal közösen nyílt levelet írt az Európai Bizottság több vezetőjének. A szervezetek arra kérik a Bizottságot, hogy ne fellebbezzen az Európai Bíróság szeptember 1-i döntése ellen, ami az OLAF Elios-jelentésének nyilvánosságra hozatalára kötelezte az európai csalásellenes ügynökséget.

Ahogyan ezt korábban megírtuk, egy magyar civilszervezet, az Eleven Gyál egyesület a Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) segítségével pert indított az Európai Unió Törvényszékén. A bíróság megsemmisítette az OLAF (az EU csalás elleni hivatala) azon határozatát, amely megtagadja a részleges hozzáférést a korábban Tiborcz István által is tulajdonolt Elios társaság által Magyarországon, uniós pénzből megvalósított közvilágítási projektekre vonatkozó végleges vizsgálati jelentéséhez.

Az Eleven Gyál egyesület azért akarta megismerni az OLAF-jelentést, mert szerintük a település egyes helyein az Elios Innovatív Zrt. által 2015-ben telepített közvilágítás nagyon rossz minőségű. A civil szervezet aktivistája a dokumentumokhoz való hozzáférésről szóló rendelet alapján 2019 márciusában kérelmet nyújtott be az Európai Csalás Elleni Hivatalhoz (OLAF) az e hivatalnak az Elios által uniós pénzügyi hozzájárulással megvalósított közvilágítási projektekre vonatkozóan folytatott vizsgálatáról szóló végleges jelentéshez való hozzáférés céljából.

A Törvényszék megállapította, hogy az OLAF tévesen alkalmazta a dokumentumokhoz való hozzáférésről szóló rendeletet, és megsemmisítette a megtámadott határozatot, amelynek értelmében az OLAF megtagadta a végleges jelentése azon változatához való hozzáférést, amiben a tanúkra vonatkozó személyes adatok, a belső feljegyzések és az OLAF módszereire történő utalások ki vannak takarva.

Nyilvánosságra kell hozni az OLAF Elios-jelentését, magyar civilek pert nyertek az Európai Unió bíróságán

Az Európai Unió Törvényszéke megsemmisítette az OLAF (az EU csalás elleni hivatala) azon határozatát, amely megtagadja a részleges hozzáférést a korábban Tiborcz István által is tulajdonolt Elios társaság által Magyarországon, uniós pénzből megvalósított közvilágítási projektekre vonatkozó végleges vizsgálati jelentéséhez.

A Törvényszék határozata ellen annak közlésétől számított két hónap és tíz napon belül kizárólag jogkérdésekre vonatkozó fellebbezést lehet benyújtani a Bírósághoz. A megsemmisítés iránti kereset az uniós intézmények uniós joggal ellentétes jogi aktusainak megsemmisítésére irányul. Bizonyos feltételek mellett a tagállamok, az európai intézmények és a magánszemélyek indíthatnak megsemmisítés iránti keresetet a Bíróság és a Törvényszék előtt. Ha a kereset megalapozott, az uniós bíróság megsemmisíti a jogi aktust. Az érintett intézménynek a jogi aktus megsemmisítése miatt esetleg kialakult joghézagot orvosolnia kell.

A fellebbezési határidő közeledtével a TASZ, a K-Monitor és az Átlátszó a Civil Liberties Unionnal együtt nyílt levelet írt Vera Jouruvának, az Európai Bizottság alelnökének, Ville Itälänak, az OLAF igazgatójának és Emily O’Reilly európai ombudsmannak.

Open Letter Homoki November 2021 by atlatszo on Scribd

A nyílt levélhez Dénes Balázs, a Civil Liberties Union vezetője az alábbi kommentárt fűzte:

Mellékeljük az Európai Polgári Szabadságjogi Unió, valamint az Átlátszó, a K-Monitor és a Magyar Polgári Szabadságjogi Unió magyar civil szervezetek nevében az Önhöz intézett nyílt levelünket a Homoki kontra Bizottság ügyben egy magyar aktivista által az EU Törvényszékénél megnyert perben, amelyben az érintett aktivista hozzáférést kért az OLAF vizsgálatához egy magyarországi, uniós finanszírozású közvilágítási projektet érintő korrupciógyanús ügy kapcsán.

Mivel közeledik a határidő, ameddig az Európai Bizottság fellebbezhet a Törvényszék ítélete ellen, levelünkkel szeretnénk megerősíteni a Törvényszék ítéletének fontosságát a közérdekű információkhoz való hozzáférés jogának biztosításában, mert ez segíti az elszámoltathatóságot és a jogállamiság védelmét, és arra biztatjuk az Európai Bizottságot és az OLAF-ot, hogy fogadják el az ítéletet és építsenek erre, annak biztosítása érdekében, hogy a közérdekű információkhoz való hozzáférést és azok kritikus vizsgálatához való jogot mind uniós, mind nemzeti szinten jobban támogassák és védjék.

Megosztás