Hírek

Jogerős: nyilvános a Türr Intézet uniós támogatási szerződése

Másodfokon is pert nyert az Átlátszó a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség ellen közérdekű adat kiadása érdekében indított perében 2013. június 11-én. A Fővárosi Ítélőtábla helyben hagyta az elsőfokú bíróság ítéletét, és kötelezte az NFÜ-t a Türr István Képző és Kutató Intézettel kötött támogatási szerződés egészének kiadására.

Az Átlátszó még 2012. decemberében kérte az NFÜ-t, hogy adja ki egy kiemelt projekt, a TÁMOP 5.3.8-B-12/1 – A leghátrányosabb helyzetű csoportok munkaerő-piaci esélyeinek növelése érdekében motiváló képzések és támogató szolgáltatások elnevezésű pályázat pályázati kiírását, illetve a nyertessel kötött szerződést. Az adatok kiadását az NFÜ arra való hivatkozással tagadta meg, hogy a pályázat adatai az NFÜ honlapjának pályázatkereső moduljában megtalálhatók. A pályázatkeresőben viszont a megkötött szerződés nem található meg.

A per folyamán az alperes Nemzeti Fejlesztési Ügynökség kiadta az Átlátszónak a pályázati kiírás anyagát, illetve a megkötött szerződést annak általános szerződési feltételeivel együtt, viszont megtagadta a szerződés 9 darab mellékletének átadását. Azt tehát nem vitatta az NFÜ, hogy ő az adatkezelő, azt sem, hogy a kért adatok nála vannak, sőt azt sem, hogy ezek az adatok a közérdekű adatok körébe tartoznának. Látszólag semmilyen oka nem volt tehát arra, hogy a szerződés 9 mellékletét visszatartsa, amit az is erősített, hogy a kedvezményezett Türr Intézet ugyanúgy költségvetési szerv, mint az NFÜ, azaz a támogatási szerződést itt az állam valójában saját magával kötötte meg.

Az alperes NFÜ arra hivatkozott, hogy a mellékletek döntés-előkészítő adatokat tartalmaznak, így azok nem adhatók ki. Állítását ugyanakkor sem első-, sem másodfokon nem bizonyította, pedig lehetősége lett volna akár zárt bizonyítást is kérni. Ebben az esetben úgy bizonyíthatta volna az állításait, hogy azokat csak a bíróság láthassa, tehát a bizonyítékokat sem a felperes Átlátszó, sem a nyilvánosság nem ismerhette volna meg. Mivel ezt az NFÜ elmulasztotta, a bíróság csak a mellékleteknek a szerződésben feltüntetett elnevezéséből tudott kiindulni, amikor arról döntött, hogy a mellékleteket az NFÜ-nek ki kell-e adnia. Ez alapján pedig úgy határozott, hogy mivel a mellékletek tárgyából nem következik, hogy azok döntés-előkészítő adatokat tartalmaznának, az NFÜ-nek azokat is ki kell adnia. Az Átlátszó érvelését elfogadva felhívta a figyelmet arra is, hogy a szerződés már szükségképpen maga a döntést előkészítő folyamat végeredménye, így eleve valószínűtlen, hogy az bármely döntést előkészítő adatokat tartalmazna.

Az NFÜ arra is hivatkozott, hogy az Átlátszó nem jelölte meg kellően pontosan, hogy mire vonatkozik az adatok kiadása iránti kérelme, így nem volt világos, hogy a szerződés mellékleteit is ki kellett volna adnia. Magyarul azt mondták, hogy ha egy szerződést kérünk ki, akkor az nem jelenti azt, hogy a mellékleteit is kértük – még akkor sem, hogy ha azt se tudtuk, hogy vannak-e neki, s ha igen, melyek ezek. A bíróság azonban egyértelműen állást foglalt: a mellékeltek a szerződés részét képezik, így azokat külön kérés nélkül is nyilvánossá kellett volna tennie az NFÜ-nek.

A szóbeli indokolásban az eljáró tanács elnöke kifejezetten felhívta a feleket a jövőbeli együttműködésre. Véleménye szerint számtalan, a közérdekű adatok megismerése iránt indított per megelőzhető lenne, ha az adatkezelő és az adat igénylője jobban kommunikálnának egymással. Az adatok kiadására nyitva álló 15 napos teljesítési határidő az írásba foglalt ítélet közlésétől számít majd, így a mellékleteket várhatóan nyár közepén kapjuk majd meg és tehetjük majd közzé.

Az eredeti adatigénylést itt érheti el.

A keresetlevelünk

Jogerős ítélet

Az eddig megkapott dokumentumok:

A szerződés főszövege

Az általános szerződési feltételek

A kiemelt projekt adatlap

 

Megosztás