Lengyelország

Iskolásokat öltöztet egyenruhába és tanít fegyverhasználatra a lengyel kormánypárt, hogy engedelmes polgárokat neveljen

2015-ben a Jog és Igazságosság (PiS) párt nyerte a lengyel parlamenti választásokat. Azóta a kormánypárt tudatosan kisajátította a hazafiság fogalmát. Senki sem számított rá, hogy ez ennyire egyszerű lesz: elég csupán azt hirdetni, hogy a „valódi hazafi” nem más, mint egy zöld színű, katonai és nemzeti jelképekkel borított pulóvert viselő fiatalember. A lengyel kormánypárt folyamatos „készültségben” próbálja tartani az országot egy kitalált ellenséggel szemben, és ehhez a narratívához két másik eszközt is felhasznál: a menekültválságot és egy közelgő kitalált háborút. Szociológusok szerint ezzel egy olyan társadalmat hoznak létre, amelyben parancsokat vakon végrehajtó állampolgárokat lehet nevelni.

Idén szeptemberben jelentős munkálatok zajlottak egy észak-lengyelországi városban, Drozdowoban egy régi iskolaépület körül. Önkéntesek épp egy négy és fél méteres, katonai szabványoknak megfelelő szögesdrót-kerítést húztak fel köré. A területből kiképző-központ lesz, ahol paramilitáris csoportokat tréningeznek majd. A kapuja olyan erős, hogy állítólag egy negyven tonnás, teljes sebességgel felé tartó teherautónak is ellenáll.

A magas kerítés és a tiszteletet parancsoló kapu hasznosak a hangulat megteremtésében: az ősztől a lengyel hadügyminisztériummal együttműködve sorra érkeznek ide a lengyel iskolákban tanuló katonai, úgynevezett „egyenruhás” osztályok tagjai gyakorlatozni.

Lengyelországban ma már legalább 1340 ilyen „egyenruhás” osztály tanul az iskolákban. Azért jöttek létre, hogy „megerősítsék az önfeláldozásra és az önfegyelemre való hajlandóságot a legmagasabb értékek –  az állam függetlensége, szuverenitása és biztonsága, valamint a szabadság és a polgári jogok – megőrzése és védelme érdekében.”

2009-ben a lengyel hadügyminisztérium megszüntette a kötelező sorkatonai szolgálatot Lengyelországban; a lengyel hadsereg hivatásossá vált. Ám sok fiatal nem akart lemondani az egyenruháról, és vonzotta őket a kaland. A lengyel hadügyminisztérium úgy döntött, hogy kihasználja ezt a lelkesedést, ezért támogatni kezdte az „egyenruhás” osztályokat és a honvédelmi, félkatonai szervezeteket. 2015-ig ennek a támogatásnak a mértéke elhanyagolható volt – ám ekkor sok minden megváltozott.

2015 őszén a Polgári Platform (PO) és a Lengyel Néppárt (PSL) koalíciója elvesztette a választásokat, és a Jog és Igazságosság (PiS) került kormányra. A PiS retorikája a hazafias érzelmekre, illetve az ukrajnai háborúra és a menekültválságra apellált. A kormánypárt a megnyerő, szélsőségesen jobboldali nézeteket valló Antoni Macierewiczet nevezte ki honvédelmi miniszterré 2015-ben. Néhány hónapra rá már el is fogadták az új honvédelmi törvényt.

2017 január 1-én a gyalogság, a légierő, a haditengerészet és a különleges erők mellett megalakult Lengyelország ötödik fegyveres testülete, a területvédelmi erők (WOT). Azonban a területvédelmi erők csak lazán illeszkednek a katonai parancsnoki láncba – ez egy önkéntes formáció, amelynek tagjait hivatásos katonák képzik ki és akik hivatásos katonák parancsnoksága alá tartoznak. Macierewicz a területvédelmi erőket a saját hatáskörébe vonta, és különös figyelmet szentelt nekik. A miniszter bejelentette, hogy 2019-ig 53 000 önkéntes fog szolgálni a területvédelmi erőknél.

A parancsnokság enyhítette az önkéntesek számára előírt, fizikai adottságokkal kapcsolatos feltételeket, valamint anyagi ösztönzőket is biztosított, hogy minél több embert vonzzanak a területvédelmi erőkhöz. A WOT önkéntesei havonta 500 zlotyt (kb. 37 000 forintot) kapnak. Macierewicz szerint az új testület feladata, hogy „a hazafias oktatás iskolájaként és a helyi közösségek iránti elkötelezettségként” funkcionáljon.

2009-ben, amikor a lengyel hadsereg hivatásossá vált, már létrehoztak egy önkéntes testületet – a Nemzeti Tartalékos Erőket (NSR). A katonák ugyanolyan feltételekkel szolgálnak ott, mint a WOT-ban – az egyetlen különbség a két testület között, hogy a tartalékosokat aktív katonai egységekhez osztják be, és egy ideig hivatásos katonákkal együtt szolgálnak.

„A Nemzeti Tartalékos Erőket teljesen elfelejtették. A tartalékos erőknél szolgálni talán kevésbé hazafias, mint a területvédelmi erőknél? Ami most történik, az a hazafiasság fogalmának kisajátítása” nyilatkozta Bogusław Pacek, a lengyel Nemzeti Védelmi Akadémia korábbi kancellárja.

A területvédelmi erőkben nem csak „Macierewicz tanítványait” nevelik – a testület a társadalom befolyásolásának és a nemzeti jelképek népszerűsítésének is fontos eszköze.

A WOT-brigádok védnökei azok az antikommunista partizánok, akiknek kultuszát a PiS-kormány népszerűsítette és emelte be a lengyel történelempolitika kánonjába. 2015 óta számtalan múzeum és emlékmű épült, amely a földalatti antikommunista katonáknak állít emléket. Az „elátkozott katonák” emlékére a kormány március 1-ét nemzeti emléknappá nyilvánította.

2015 után Lengyelországot elárasztották az egyesületek és alapítványok, amelyek központi tevékenysége, hogy gyerekeket és fiatalokat tanítanak fegyverhasználatra.

A Fideles et Instructi Armis (FIA) Védelmi Egyesület honlapján található hirdetés szerint az egyesület „felkészíti az embereket, hogyan kell viselkedni fegyveres konfliktus, megszállás, vagy gazdasági és társadalmi válság esetén. Megtanítjuk, hogy tudnak magukról, családjukról és szeretteikről gondoskodni rendkívül nehéz körülmények között, valamint hogyan tudják teljesíteni hazafias kötelességüket, hogyan tudják megvédeni hazájuk függetlenségét és határait.” A FIA Védelmi Egyesület hivatalos egyenruhájának mintázata az „Erdei Párduc” – ezt az álcamintát használja a lengyel hadsereg is.

Videó – tréningezik a FIA

„A hazafiasság pozitivista víziója … egyszerűen eltűnt a kötelező olvasmányok listájáról. A pozitivizmust mással, pl. a varsói felkelés kultuszával helyettesítik” – mondja Joanna Kluzik-Rostkowska, a Polgári Platform-kormány oktatási minisztere.

„Ezáltal a PiS a félelem pszichózisát hozza létre a társadalomban, és kemény léptekkel halad a hazafiasság militarizálása felé. Lényegében egyenlőségjelet tesznek a hazafiasság és a fegyveres küzdelem közé. Az 1920-as és 1930-as évek kormányzati narratíváját ismétlik meg: az új generációkat úgy kell felnevelni, hogy készek legyenek meghalni a hazájukért.”

A honvédelmi minisztérium valóban elhintette az oktatási minisztériumban a modern patriotizmus eszméjét. A két minisztérium több projektet is együtt készített elő. Az egyik kísérleti program keretében bevezették az akkreditált egyenruhás osztályokat, ahol a résztvevők katonai egységektől kapnak kiképzést. Maga a képzés több hétig tart, és katonai eskütétellel, valamint a tartalék erőkhöz való besorozással végződik.

Az akkreditált egyenruhás osztályok szellemi atyja Michał Dworczyk egykori honvédelmi miniszterhelyettes, aki jelenleg a miniszterelnöki hivatalt vezeti. Dworczyk azt mondta, a tervek szerint 2019 szeptemberétől minden megyében lennie kell majd egy középiskolának, ahol be lehet iratkozni akkreditált egyenruhás osztályba.

Egy másik ötlet, amivel Dworcyzk még a honvédelmi minisztériumban állt elő, hogy a „biztonságra nevelés” órát nevezzék át „védelemre nevelés” órára. „Jelenleg ez az óra az elsősegélynyújtásra és a baleseti segítségnyújtásra összpontosít.” mondta.

Meg akarjuk erősíteni a honvédelmi elemet. Azt akarjuk, hogy a diákok a középiskola utolsó éveiben megtanulják, hogyan kell lőfegyvert használni - érvelt Dworczyk.

Az Oktatási Minisztérium nem válaszolt a kérdésre, hogy nyomon követi-e az egyenruhás osztályok végzőseinek sorsát. Nem ismeretes, hogy mi sarkallja a fiatalokat arra, hogy ilyen oktatásban vegyenek részt, sem az, hogy milyen munkát találnak az iskola befejezése után.

Írta:  Edyta Żemła

Fordította: Orosz Kata. Az eredeti, angol nyelvű cikket a Vsquare.org oldalán itt olvashatja.

Kiemelt fotó: egyenruhás osztály Lengyelországban. Fotó: Leszek Chemperek/CO MON

Ez a cikk az IJ4EU támogatásával jött létre. Az IJ4EU alap nem felelős a cikk tartalmáért, sem annak bármilyen nemű felhasználásért.

 

Megosztás