Global Voices

A hold-Putyin támadása

Évekkel ezelőtt a Berkeley Egyetem (Kalifornia) hallgatójaként részt vettem egy, a Sztálinizmus öröksége címmel rendezett kerekasztal-beszélgetésen. Mint sok minden egyéb a Berkeley-n, ez is egy nyilvános esemény volt. A felvezetést és néhány rövid felszólalást követően a hallgatóság tehetett fel kérdéseket. Egy furcsa ember jelentkezett elsőként, a jegyzeteit elhajigálva siettében. Bár kérdezés helyett inkább a saját elméletét fejtette ki: „Mi van akkor, ha a Sztálin nevéhez fűződő terror és éhínség igazából nem az ő műve volt, hanem egy csalóé? Egy gonosz Sztáliné!” Az elkövetkező néhány percben, a moderátor minden erőfeszítése ellenére, a hallgatóságnak volt alkalma megismerni a hozzászóló elképzelését, miszerint egy „második” Sztálin tehető felelőssé a kommunizmus valamennyi bűnéért.

Lehet nevetni rajta. Végülis első olvasatban a két Sztálin elmélete” arról szól, hogy egy kaliforniai fejében milyen bizarr gondolatok támadhatnak a világ egyik legvéreskezűbb diktátorával kapcsolatban.  Azonban barátunk nincs egyedül nézeteivel. Oroszország egyik meghatározó tudósának nevéhez hasonló hipotézis fűződik: a két Putyin elmélete.

Alekszander Dugin a moszkvai Lomonoszov Egyetem politológusa és konzervatív ideológus. Egy, az USA befolyását ellensúlyozni képes eurázsiai birodalom megteremtésének a szószólója, aki ezzel párhuzamosan eléggé nagy visszhangot kiváltó módon támogatja a kijevi kormány ellen harcoló kelet-ukrajnai szeparatistákat.

Néhány nappal ezelőtt Dugin bejelentette, hogy az egyetem elbocsátotta őt a Szociológia Tanszékről. Az ok: az ukrajnai krízis kapcsán vallott politikai nézetei. Kétségtelenül, a számos halálos áldozatot követelő májusi odesszai tüzet követően Dugin a következőket találta mondani egy interjúban: „Megölni mindet [a Kijev-pártiakat – a ford.]. Ez az egyetlen, amit Ukrajnában csinálni lehet. Professzorként ez a véleményem„. A megjegyzés nagy felzúdulást keltett és több mint tizenegy ezer ember írta alá azt a petíciót, amelyben Dugin elbocsátást követelték.

Különös módon a Lomonoszov tagadja, hogy kirúgta volna Dugint, akinek a neve még ott szerepel a Szociológia Tanszék honlapján. Dugin ennek ellenére állítja, hogy elküldték. Aki már azt is tudja, hogy kinek köszönheti ezt: a hold-Putyinnak.

A „gonosz Sztálinnal” szemben a hold-Putyin nem egy csaló „trónbitorló”, hanem az elnök sötét oldala – a jóságos „nap-Putyin” ellentéte. Dugin úgy gondolja, hogy a hold-alteregó a felelős azért, hogy Putyin időnként képtelennek tűnik arra, hogy az országot a helyes irányba kormányozza. 2012-ben megjelent könyvében (Putin versus Putin) Dugin már azelőtt foglalkozott az orosz elnök eme feltételezett kettős énjével, mielőtt megalkotta volna a „hold/nap” ellentétpárt.

Alekszander Dugin (www.democratic-republicans.us)

Он стал преемником по сговору ельцинских элит и благодаря эффективной информационной кампании. Теоретически он мог править, проводя совсем иную линию—никто не мог бы его одернуть за рукав в силу авторитарного характера российской политики. Его предшественники Горбачев и Ельцин спокойно разрушали Россию кирпич за кирпичом, и им все сошло с рук. Один спокойно умер в своей постели, другой до сих пор рекламирует пиццу и Vuitton.

Путин нам вначале был навязан, но стал по-настоящему популярным и народным, так как принялся делать то, что должен был делать болеющий за свой народ и свою страну совестливый и волевой русский человек. Итак, исходя из логики шести подвигов, Путин правил правильно, и мы его за дело поддерживали.

Putyin a Jelcin-elit konspirációjának és egy eredményes információs kampánynak köszönhetően vált a Kreml urává. Elméletileg adva volt a lehetőség, hogy egészen más módon kormányozzon. Senki sem irányíthatta őt, az orosz politika autoriter jellegének köszönhetően. Elődjei, Gorbacsov és Jelcin tégláról téglára lebontották Oroszországot, s megúszták. Az egyikük ágyban, párnák közt halt meg,  a másik manapság pizzát és Louis Vuitton termékeket reklámoz.

Putyint úgy rakták a nyakunkra, de aztán megszerettük, amikor úgy döntött, hogy megteszi hazájáért, amit egy becsületes és erős akaratú orosz ember megtehet. A hat nagy vívmányának megfelelően, Putyin helyesen kormányzott és mi támogattuk őt ezért.

Dugin szerint Putyin nagy fegyvertényei megfeleltethetőek egy, a Nyugattal szembeszállni képes új birodalom létrehozásának lépéseit tartalmazó képzeletbeli lista pontjainak. Azonban a sorsdöntő pillanatokban Dugin hőse váratlanul megtorpant, vagy meghátrált.

На этом кончается идиллия, и начинается вторая графа баланса. Убытки и недостатки.

[…] Самым главным, впрочем, был седьмой подвиг. Он заключался в том, чтобы довести первые шесть подвигов до логического конца. Это значит: накрепко геополитически и идеологически привязать Кавказ к России; создать имперскую систему сочетания стратегического централизма с демократическим самоуправлением на низовом уровне; проводить во внешней политики независимый и результативный курс; разработать национальную идеологию; завершить чистку олигархата и остановить коррупцию; приступить к созданию сверхнациональных политических образований на пространстве СНГ (союзное Российско-Белорусское государство, Таможенный союз, «Евразийский союз» и т.д.).

На этом седьмом подвиге Путин споткнулся […]. Довести шесть первых шагов до логического конца, до точки необратимости Путин не смог, не сумел или… не захотел?

Az erények felsorolásának a végére értünk, most vessünk egy pillantást a mérleg másik serpenyőjére: Putyin hibáira és mulasztásaira.

[…] A legnagyobb jelentőséggel Putyin hetedik vívmánya bírt, mivel az az előző hat logikai zárókövét jelentette. A következő sorról van szó: 1. a Kaukázus geopolitikai és ideológiai értelemben vett szoros hozzákapcsolása Oroszországhoz; 2. egy, a stratégiai centralizmust és az alsóbb szinteken érvényesülő demokratikus önirányítást kombináló birodalmi szisztéma létrehozása; 3. a külpolitikának egy független és eredményeket produkáló pályára való állítása; 4. egy nemzeti ideológia kifejlesztése; 5. az oligarchia megtisztítása; 6. a korrupció megfékezése; 7. és végül: olyan szupranacionalista politikai entitások létrehozásának a kezdeményezése a Független Államok Közösségén belül, mint pl. egy egyesült Orosz-Belorusz állam, vámunió, „Eurázsiai Unió”, stb.

Putyin a hetedik lépéssel kudarcot vallott […] Nem volt képes az első hat következetes végigvitelére, odáig, ahonnan már nincs visszatérés. Nem tudta megcsinálni… Vagy nem akarta?

Az elnökkel kapcsolatos kétely csírái mára a hold-Putyin teóriájának gyümölcsévé értek Dugin elméjében. A VKontaktén, ahol több mint kilenc ezer követője van, közzétette elbocsátásának drámáját. Az elmúlt héten Dugin azt tervezte, hogy kérdőre vonja, vonja az egyetem rektorát, Viktor Szadovnicsij-t, hogy kiderüljön: a kormányon belül kinek a jóváhagyásával rúgták ki. (Dugin valószínűleg jól gondolja, hogy egy ilyen lépést magas helyen kellett, hogy jóváhagyjanak.) Kezdetben tartózkodott attól, hogy Putyint okolja, ehelyett úgy fogalmazott, hogy „bizonyos információk szerint” a Kremlen belüli ellenségei: egy általa „Hatodik Hadoszlop„-nak nevezett csoport tehető felelőssé a történtekért.

2014. július 1-én viszont Dugin megerősítette, hogy maga Putyin rendelte el a kirúgását. Ez nem jó jel. Ez a hold-Putyin műve. Más magyarázat nincs rá” – kommentálta az esetet.


 

Ez a bejegyzés eredetileg a Global Voices Online magyar oldalán jelent meg. Szerző: Kevin Rothrock, fordító: Szoboszlay György.

Megosztás