A folyamatosan frissülő ügyregiszterben könnyen áttekinthető és teljes adatbázist kapnak olvasóink közérdekű  adatigényléses pereinkről. A regiszter tartalmazza a pereket megalapozó adatigénylések szövegét és keresetleveleinket, illetve végigköveti ezek sorsát a bírósági döntésig, jogorvoslat esetén a másodfokú vagy akár a kúriai és alkotmánybírósági döntésekig. A más ügyekben való hivatkozhatóságot igyekszünk segíteni azzal, hogy feltüntettük a perek ügyszámát, illetve hogy azokat az írásban csak később kézhez kapott ítéleteket is teljes egészükben közzétesszük, amelyekről a perekről tudósító cikkeinkben még csak tartalmilag tudtunk beszámolni. A közelgő bírósági tárgyalásainkról további információk a naptárunkból.

Nyertes ügyek | Részben nyertes ügyek | Vesztett ügyek | Folyamatban lévő ügyek | Mind

Nemzeti konzultációk eredménye - Miniszterelnöki Kabinetiroda - 5.P.22.733/2015.

az eddig tartott nemzeti konzultációk részletes eredménysora.

Perindítás: 2015.06.23.

Elsőfokú ítélet: nyertes - 2015.10.27.

Másodfokú ítélet: helybenhagy

KLIK késedelmes kifizetések - KLIK

2012. szeptember 1. és 2015. augusztus 23. közötti késedelmes kifizetések.

Perindítás: 2015.10.07.

Elsőfokú ítélet: nyertes

ELTE közéleti ösztöndíjak és egyes szerződések - ELTE - 64.P.22.295.2015

HÖK-ös ösztöndíjak 2012. szeptember és 2014. auguszt között, gólyatáboros szerződések, Budapest party Service Kft-vel kötött szerződésel másolata.

Perindítás: 2015.05.27.

Elsőfokú ítélet: túlnyomórészt nyertes - 2015. 08.28.

Első fokon jogerős

Jobbik pártalapítvány szerződések - Jobbik - 6.P.23.071./2014./2.

2010. január 1. óta kötött polgári jogi szerződések listája.

Perindítás: 2015.04.09.

Elsőfokú ítélet: elállás folytán permegszüntetés, önként kiadták a kért adatokat

Megszereztük az adatokat, elálltunk

Kancellári pályázatok - EMMI

nyertes kancellári pályázatok.

Perindítás: 2015.04.04.

Elsőfokú ítélet: folyamatban még az ügy

Földgázszerződések - Magyar Földgázkereskedő Zrt.

Földgázkereskedő Zrt. és Panrusgáz közötti földgázszállítás tárgyában kötött szerződések és módosításai.

Perindítás: 2015.03.01.

Elsőfokú ítélet: folyamatban még az ügy

Első fokon folyamatban

Szépművészeti-Brand-Lab - Szépművészeti Múzeum - 22.P.20.157/2015/3.

a Szépművészeti Múzeum által a Brand-Lab Kft. részére kikölcsönzött műtárgyak tekintetében az alkotások tárolási helyét a kikölcsönzés időtartama alatt.

Perindítás: 2015.01.14.

Elsőfokú ítélet: elsőfokon nyertünk

ÁNTSZ oltóanyagok - ÁNTSZ

Oltóanyagokkal kapcsolatos közbeszerzési iratok, egyéb adatok, tanulmányok.

Perindítás: 2015.01.09.

Elsőfokú ítélet: a keresetnek helyt ad, elsőfokon jogerős

Migrációs kampány bontása - Miniszterelnökség - 62.P.24.114/2015/2.

A bevándorlásról és terrorizmusról szóló konzultációhoz kapcsolódó reklámkampány összköltségét, és részletezését az alábbiak szerint adja ki: tételesen mely nyomtatott és elektronikus médiában (újságok, online felületek, tv, rádió) mennyi hirdetés jelent meg, mekkora költségen; hány darab óriásplakáton, citylighton, és oszlopreklámon jelent meg hirdetés, mekkora költségen, mely cég(ek) felületein..

Perindítás: 2015.10.02

A miniszterelnökség helyett jogutódlás miatt perbevontuk a miniszterelnöki kabinetirodát

MNB igazgatósági határozatok - MNB - 25.P.22.722/2014/12.

a Magyar Nemzeti Bank igazgatóságának 2013. március 4-ét követő üléseiről készült jegyzőkönyveket, emlékeztetőket vagy bármely más, hasonló funkciót ellátó iratot, továbbá az igazgatóság által 2013. március 4-ét követően meghozott valamennyi döntést, állásfoglalást, továbbá a Magyar Nemzeti Bank felügyelő-bizottságának 2013. március 4-ét követő üléseiről készült jegyzőkönyveket, emlékeztetőket vagy bármely más, hasonló funkciót ellátó iratot, továbbá a felügyelő-bizottság által 2013. március 4-ét követően meghozott valamennyi döntést, állásfoglalást.

Perindítás: 2014.06.06.

Elsőfokú ítélet: elsőfokon részben nyertes

NAV - a Századvégnek kiadott adatok - NAV - 31.P.23.544/2014/2.

a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, valamint a Századvég Gazdaságkutató Zrt. között 2012. május 22-én kötött együttműködési megállapodás 4. pontjában meghatározott adatokat a 2012. évre szóló bevallások tekintetében adja ki másolatban a felperes részére..

Perindítás: 2014.07.07

Elsőfokú ítélet: vesztes - 2014.09.17.

Kampányköltségek - Magyar Államkincstár - 62.P.23.104/2014

2014es OGY választások elszámolásai.

Perindítás: 2014. 06.17.

Elsőfokú ítélet: részben nyertes - 2014. 09.16.

Másodfokú ítélet: megváltoztat, csak természetes személyek nevét kell a számlán kitakarni - 2015.03.19.

Agrárkamarai tagdíjak - NAK - 6.P.22.662/2014

A Bíróságtól azt kértük, kötelezze az alperest, hogy küldje meg a felperes részére mindazon adatokat, dokumentumokat, amelyekből kiderül, a) hogy 2010. január 1-je és jelen adatigénylés benyújtása között hányan fizettek a kamarának tagdíjat és ebből – évenkénti összesítésben – milyen bevétele keletkezett a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarának; továbbá b) hogy az így befolyt összeget - évenkénti bontásban, tételes összesítésben feltüntetve - mire költötte el a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara..

Perindítás: 2014. 06.04.

EON vásárlás szándéknyilatkozat - NFM - 70.P.20.512/2013

Orbán Viktor és az EON elnöke közötti szándéknyilatkozat és annak mellékletei .

Perindítás: 2014. 04.04.

A Giro Zrt MNB általi megvásárlása - MNB

A Bíróságtól azt kértük, kötelezze az alperest, hogy küldje meg a felperes részére a) hogy a Giro Zrt. 86,21%-os tulajdonrészének megszerzésével kapcsolatban aa) a tulajdonrész megszerzésére vonatkozó szerződéseket, valamint a Magyar Nemzeti Bank által a Giro Zrt.-ben gyakorolt tulajdonosi jogokat érintő minden további szerződést vagy más megállapodást; ab) az aa) alpont szerinti szerződésekről, megállapodásokról született döntéseket megalapozó minden dokumentumot, így különösen a döntésre irányuló előterjesztéseket, döntési javaslatokat, az elkészült értékbecsléseket, megtérülési, kockázat- és hatáselemzéseket, valamint a döntések hatásaira vonatkozó más elemzéseket; továbbá b) marasztalja perköltségben az alperest..

Perindítás: 2014. 05. 07.

Elsőfokú ítélet: a per a felek közös kérelmére megszűnt

Beadtuk a keresetet

2012-es SZJA bevallás egyes adatai - NAV - 65.P21.222/2014

2012-es szja bevallás 1253-as nyomtatvány egyes mellékleteinek adatai.

Perindítás: 2014. 03.16.

Kincstári költségvetési jelentések - Magyar Államkincstár - 65.P.20.409/2014

2013. évi kincstári költségvetési jelentések.

Perindítás: 2014.01. 30.

Elsőfokú ítélet: a per a felek közös kérelmére megszűnt

Megszereztük az adatokat

Miskolci kórház koraszülötthalálok kivizsgálása - EMMI - 35.P.20.718/2014

A Bíróságtól azt kértük, kötelezze az alperest, hogy küldje meg a felperes részére a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház intenzív koraszülött centrumában augusztus folyamán történt fertőzéses halálestekkel kapcsolatban lefolytatott vizsgálattal összefüggésben keletkezett valamennyi dokumentumot – a személyes adatok kitakarásával..

Perindítás: 2014. 01. 27.

Másodfokú ítélet: elsőfokot megváltoztat és elutasít - 2014. 10. 30.

Rendkívüli jogorvoslat: felülvizsgálat - 2015. V. 20.

Felülvizsgálatban nyertük

A MüPa költségei a Tavaszi fesztivál kapcsán - MÜPA - 34.G.301.921/2014

A Bíróságtól azt kértük, kötelezze az alperest arra, hogy küldje meg a felperes részére a Budapesti Tavaszi Fesztivál és a Budapesti Őszi Fesztivál (Café Budapest) helyzete hosszú távú rendezésének előkészítése, valamint 2014-es megrendezése érdekében szükséges átmeneti intézkedésekről szóló 1540/2013. (VIII. 15.) Korm. határozat 2.2. b) pontja értelmében a Művészetek Palotája Nonprofit Kft. részére nyújtott 950 millió forint összértékű támogatás eredményeként a Művészetek Palotája Nonprofit Kft. által megkötött valamennyi szerződés listáját, amely legalább az alábbi adatokat tartalmazza szerződések szerinti bontásban, tételesen: a) a szerződő partner megnevezése; b) annak feltüntetése, hogy a szerződő partner jogosult-e alvállalkozót igénybe venni a szerződés teljesítéséhez; c) a szerződés tárgya; d) a szerződés értéke; e) a szerződéskötés dátuma; f) a szerződés tartama..

Perindítás: 2014. 04. 28.

Megszereztük az adatokat

Olimpiai jutalmak - MOB - 65.P.20.013/2014

A Bíróságtól azt kértük, kötelezze az alperest, hogy küldje meg a számunkra az állami olimpiai jutalomról szóló 241/2012. (VIII. 30.) Korm. rendelet 5. § (3) bekezdésében meghatározott teljes elszámolást, annak minden mellékletével együtt..

Perindítás: 2014. 01. 03.

Első tárgyalás: 2014. 04. 03. 10:00, ft, fszt. 17.

Erzsébet tér fenntartási költségei - Forum Hungaricum - 70.P.20.452/2014

A Bíróságtól azt kértük, kötelezze az alperest arra, hogy küldje meg a felperes részére mindazon adatokat, dokumentumokat, amelyekből kiderül, hogy az Erzsébet tér 24447/2 helyrajzi szám alatti parkra és felszíni területekre vonatkozóan a Forum Hungaricum és a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal közötti fennálló szerződés alapján a szerződés 2012 novemberi módosításának életbe lépése és 2013. augusztus 1-je között a) a terület fenntartására éves bontásban milyen összegeket költöttek, valamint b) mekkora volt – szintén éves bontásban – a kültéri programok (vendéglátóhelyek, promóciók, rendezvények stb.) után keletkezett esetleges bevételek mértéke..

Perindítás: 2013. 12. 01.

ELTE HÖK szerződései - ELTE - 69.P.24.248/2013

A Bíróságtól azt kértük, kötelezze az alperest arra, hogy küldje meg a részünkre az ELTE BTK HÖK által a 2006–2013-as években kötött valamennyi szerződést..

Perindítás: 2013. 09. 05.

2013. 11. 04-től szünetel; megkaptuk az adatokat

Mobilfrekvenciák - Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

A Bíróságtól azt kértük, kötelezze az alperest arra, hogy küldje meg a felperes részére a Magyar Telekom, a Telenor és a Vodafone frekvenciahasználati jogosultságainak meghosszabbításáról szóló, 2013. január 1. után megkötött szerződéseket azok minden mellékletével együtt, az ezen dátum után az érintett frekvenciák használatával összefüggésben meghozott hatósági döntéseket azok minden mellékletével együtt, valamint az ezen szerződéseket és/vagy hatósági döntéseket megalapozó piacelemzéseket, értékbecsléseket vagy más elemzéseket..

Perindítás: 2013. 09. 24.

Megszereztük az adatokat

XXII. kerületi trafikok - NFM - 5.P.24.247/2013

A Bíróságtól azt kértük, kötelezze az alperest arra, hogy küldje meg a felperes részére az alábbi gazdasági társaságok által a 2013. február 22-i ajánlati határidővel a fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről szóló 2012. évi CXXXIV. törvény (a továbbiakban: Fdvtv.) 6. skk. §§-ai szerint meghirdetett dohánytermék-kiskereskedelmi jogosultság átengedésére kiírt nyilvános koncessziós pályázatra benyújtott valamennyi pályázatot: a) Protabaco Bt.; b) Erős Dohány Bt.; c) Dohány-Trend Bt.; d) Virginia Dohány Bt.; e) Pelgreen Trade Bt.; f) Háromtrafik Bt.; g) Viktor Tobacco Bt..

Perindítás: 2013. 09. 05.

Elsőfokú ítélet: a keresettől elálltunk

A keresettől elálltunk, újra perlünk

Kincstári kifizetések - Magyar Államkincstár - 35.P.23.941/2013

A Bíróságtól azt kértük, kötelezze az alperest arra, hogy küldje meg a felperes részére a XIX. UNIÓS FEJLESZTÉSEK költségvetési fejezet 2. Fejezeti kezelésű előirányzatok címéhez tartozó előirányzatok terhére 2013 áprilisában teljesített kifizetések jogosultjait és összegeit..

Perindítás: 2013.07.31.

Elsőfokú ítélet: a keresetnek helyt ad - 2013.11.25

Másodfokú ítélet: az elsőfokú ítéletet megváltoztatja és a keresetet elutasítja - 2014.04.08.

Első fokon nyertünk

OKTVF elnökének önéletrajza - Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség - 69.P.23.614/2013

A Bíróságtól azt kértük, kötelezze az alperest, hogy küldje meg a számunkra dr. Tolnai Jánosné főigazgató asszonynak a személyügyi nyilvántartás részeként kezelt önéletrajzát..

Perindítás: 2013. 07. 12.

Elsőfokú ítélet: a keresetet elutasítja - 2013.09.25.

Kommunista nyugdíjpótlékok - KIM - 22.P.23.654/2013

A Bíróságtól azt kértük, kötelezze az alperest, hogy az egyes nyugdíjak felülvizsgálatáról, illetőleg egyes nyugdíjkiegészítések megszüntetéséről szóló 1991. évi XII. törvény 2/A. §-a alapján hozott határozatokat, valamint a 2/B. § szerinti szakértői bizottság szakértői véleményét olyan módon küldje meg, hogy abban az érintett nyugdíjjogosultak, illetve az özvegyi jogon folyósított pótlék esetén az elhunyt jogszerzők nevét ne tegye felismerhetetlenné..

Perindítás: 2013.07.17.

Elsőfokú ítélet: a keresetnek részben helyt ad - 2013.10.28.

Megszereztük az adatokat

Az ügy kapcsán írtuk:

2013.07.19
A múlt hosszú árnyéka: perelni kell a pártállami nyugdíjasok listájáért

2014.02.04
Kormányzati segítséggel csórt sztorit a Magyar Nemzet az Átlátszótól

MTVA székházhitel-szerződések - MTVA - 22.P.22.496/2013.

A Bíróságtól azt kértük, kötelezze az alperest, hogy küldje meg számunkra a) a Közbeszerzési Értesítő 2012/127. számában közzétett eredményű, 17134/2012. számú közbeszerzési eljárás szerinti tárgyban az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt.-vel, az OTP Bank Nyrt.-vel, a KDB Bank Zrt.-vel és a Magyar Takarékszövetkezet Bank Zrt.-vel, valamint e pénzintézetek bármelyikével önállóan a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap által komplex finanszírozási csomag (hosszú lejáratú ingatlanvásárlási forint alapú hitel, középlejáratú forint alapú forgóeszköz hitel, folyószámla hitel, bankgarancia-keret) biztosítására megkötött szerződések teljes szövegét; b) mindazon döntési javaslatokat, szakvéleményeket, számításokat, valamint a hitelösszeg felhasználására vonatkozó döntéseket, amelyek az a) pont alatti szerződés, illetve szerződések előkészítése során ba) a hitelösszeg meghatározását, ezen belül különösen a „140 000 000 EUR-nak megfelelő összegű forinthitel biztosítása hosszú lejáratú, 20 éves futamidejű ingatlanvásárlási hitel keretében” szolgáltatás megrendelése tekintetében a hitelösszeg meghatározását megalapozták, valamint bb) a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap és a közszolgálati műsorszolgáltatók 1037 Budapest, Kunigunda útja 64. alatti székháza megvásárlásának 2011-ben 22 milliárd forintra becsült költségéhez képest az ennél magasabb hitelfelvételt megalapozták; c) a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap és a közszolgálati műsorszolgáltatók 1037 Budapest, Kunigunda útja 64. alatti székháza használatára, illetve tulajdonjogának megszerzésére a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap által megkötött szerződéseknek az adatkérés beérkezésekor hatályos szövegét..

Perindítás: 2013.05.16

Elsőfokú ítélet: a keresetnek részben helyt ad - 2014. 02. 05.

Megszereztük az adatokat

Az ügy kapcsán írtuk:

2014.02.07
Megint nyertünk az MTVA ellen, elsőfokon nyilvános a székházhitel-szerződés

MTVA közrádiók szignálja - MTVA - 65.P.21.931/2013

A Bíróságtól azt kértük, kötelezze az alperest, hogy küldje meg a számunkra a közrádiók új szignáljainak elkészítésére, valamint az azok felhasználására vonatkozó szerződéseket..

Perindítás: 2013.04.17

Megszereztük az adatokat

Az ügy kapcsán írtuk:

2013.04.17
A közrádiók új szignáljai miatt pereljük az MTVA-t

2013.09.10
Fővárosi Törvényszék: nyilvánosságra kell hozni az Ákos-féle rádiószignálok árát

Erzsébet-utalvány forgalmazása és reklámozása - Erzsébet Utalványforgalmazó Kft. (Nemzeti Üdülési Szolgálat Kft.) - 37.P.21.274/2013

A Bíróságtól azt kértük, kötelezze az alperest, hogy küldje meg a számunkra a) a 2012-es év gazdasági elszámolását, ami tartalmazza, hogy milyen összegben vásároltak Erzsébet-utalványokat a munkáltatók, milyen értékben történt a beváltás, és a beváltási jutalékból milyen összeg realizálódott; b) azt, hogy a jutalékból származó bevételt tételesen mire fordították; c) azt, hogy az alperes hány fő áll alkalmazásban; valamint d) hogy az alperes mennyit fizetett ki bérekre 2012-ben, milyen összegben történt prémium-, jutalom-, cafeteria-kifizetés; e) az Erzsébet-utalványok reklámozására megkötött szerződéseket az Erzsébet-program indulása óta (beleértve a most futó kampányt is), ami tartalmazza a megbízott ügynökség nevét, az összeget és a hirdetési felületeket (óriásplakát, nyomtatott, elektronikus sajtó, internet stb)..

Perindítás: 2013.03.13

Elsőfokú ítélet: a keresetnek részben helyt ad (FT) - az eddigre egyébként is nyilvános gazdálkodási adatok kiadására nem, azonban a reklámszerződések kiadására kötelezi a víróság az alperest - 2013.05.23

A nyertes elsőfokú ítélet után törvénymódosítás szüntette meg az adat nyilvánosságát

Az ügy kapcsán írtuk:

2013.04.22
Titkolózik és fenyeget az Erzsébet Utalványforgalmazó

2013.05.24
Fővárosi Törvényszék: nem bújhat ki az infotv. hatálya alól az Erzsébet Utalványforgalmazó

Olimpiai jutalmak - EMMI - 19.P.21.273/2013

A Bíróságtól azt kértük, kötelezze az alperest, hogy küldje meg a számunkra az állami olimpiai jutalomról szóló 241/2012. (VIII. 30.) Korm. rendelet 5. § (3) bekezdésében meghatározott teljes elszámolást, annak minden mellékletével együtt..

Perindítás: 2013.03.13

Megszereztük az adatokat

Zugló helyi média támogatása - Budapest XIV. kerület Zuglói Önkormányzat Polgármesteri Hivatala - 9.P.86.603/2013.

A Bíróságtól azt kértük, kötelezze az alperest, hogy küldje meg a számunkra, hogy 2006. január 1. és 2012. december 31. között a) mekkora összeget költött az alperes helyi sajtóorgánumok támogatására, fenntartására, beleértve az önkormányzati vagy magántulajdonban álló helyi lapokat, rádió- és televíziócsatornákat; b) mekkora összeget költött az alperes helyi sajtóorgánumokban (beleértve az önkormányzati vagy magántulajdonban álló helyi lapokat, rádió- és televíziócsatornákat) való hirdetésre, pr-megjelenésre stb.; c) milyen értékben és miről szerződött az alperes a helyi sajtóorgánumokat (beleértve az önkormányzati vagy magántulajdonban álló helyi lapokat, rádió- és televíziócsatornákat) működtető cégekkel vagy szervezetekkel, és melyek voltak ezek a cégek vagy szervezetek..

Perindítás: 2013.03.05

Elsőfokú ítélet: a kért adatokat részben megkaptuk, elálltunk - 2013.04.10

Részben megszereztük az adatokat

E.On-tranzakció szándéknyilatkozat - Miniszterelnökség - 70.P.20.612/2013.

A Bíróságtól azt kértük, kötelezze az alperest, hogy küldje meg a számunkra a 2012. november 30-án Orbán Viktor miniszterelnök és Johannes Teyssen, az E.ON elnök-vezérigazgatója által aláírt szándéknyilatkozatot annak minden esetleges mellékletével együtt..

Perindítás: 2013.02.11

Elsőfokú ítélet: a keresetnek helyt ad

Az ügy kapcsán írtuk:

2013.09.03
Pert nyertünk a Miniszterelnökség ellen: elsőfokon nyilvános az E.On szándéknyilatkozat

MFB-hitel a Takarékbank megvásárlásához - MFB - 8.P.20.007/2013.

A Bíróságtól azt kértük, kötelezze az alperest, hogy küldje meg a számunkra a Magyar Fejlesztési Bank Zrt. és a Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank AG között a Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank AG-nak a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.-ben lévő tulajdonrészének átruházása tárgyában létrejött adásvételi szerződést..

Perindítás: 2013.02.02

Elsőfokú ítélet: az adatokat megkaptuk, a per szünetelését kértük - 2013.04.10

Megszereztük az adatokat, a per megszűnt

MTVA: 48 alvállalkozó minden szerződése - MTVA - 35.P.20.955/2013.

A Bíróságtól azt kértük, kötelezze az alperest, hogy küldje meg a számunkra mindazon szerződések szövegét, amelyeket az MTVA az alábbi vállalkozásokkal kötött: Brandlab Kft., Pesti Fekete Doboz Kft., Cameo Film Kft., Spirit one Kft., Via Film Kft., Apsolve Consulting Bt., Titania Master Pro Kft., Show and Game Kft., Hungister Zrt., Filmbrothers Kft., Thália Színház Nonprofit Kft., Laureus Kommunikációs Szolgáltató Kft., A38 Kulturális Közhasznú Kft., Marslakók Kft., FilmService Kft., Megafilm Kft., Topmedia Kft., Magyar Kultúra Fejlesztő Központ Kft., Médiaedge Kft., Megafilm Service Kft., Stratcomm Kft., Primetime Kft., Chellomedia, Co.Production Kft., Xtreame Videó Stúdió, Viacom Global Hungary Kft., K.K.TV Media Kft., Zikkurat Kft., Deck Attack Productions Kft., Stratcomm Kft., TVCom Kft., Médianetworking Kft., Próbafülke Kft., Fócus Film Kft., K.K.TV Media Kft., Dextramedia Kft., Solart Kft., Matt 2004 Kft., Flóra Film Kft., Flash Line Kft., Café Film Kft., GeoFilm Kft., Trilater Kft., Zászlóshajó Kft., Filmkontroll Kft., Szóvilág Kft., Tiszapart Média Kft., Script Film Bt..

Perindítás: 2013.01.29

Elsőfokú ítélet: a keresetnek helyt ad - 2013. 06. 09.

Megszereztük az adatokat

Az ügy kapcsán írtuk:

2013.06.20
Első fokon az MTVA összes szerződése nyilvános

X. kerületi ügyvédi megbízások - X. kerületi önkormányzat - 21.P.85.023/2013

A Bíróságtól azt kértük, kötelezze az alperest, hogy küldje meg a számunkra a) hogy 2010 óta a polgármesteri kabinet mennyi fő tanácsadót és milyen mértékű havi javadalmazással foglalkoztat/foglalkoztatott; b) hogy a Kőbányai Önkormányzat jelenleg mennyi külsős tanácsadói céggel áll szerződéses viszonyban, azok részére eddig mennyi megbízási díjat, illetve egyéb jutalékot fizetett ki; valamint c) hogy a Kőbányai Önkormányzat jelenleg mennyi külsős ügyvédi irodával áll szerződéses viszonyban, azok részére eddig mennyi megbízási díjat, illetve egyéb jutalékot fizetett ki..

Perindítás: 2013.01.18

Elsőfokú ítélet: az adatokat kiadták, a keresettől elálltunk - 2013.01.20

Megszereztük az adatokat

Fővárosi Törvényszék felvételkészítési szabályok - Fővárosi Törvényszék - 15.P.20.624/2013.

A Bíróságtól azt kértük, kötelezze az alperest, hogy küldjön meg számunkra valamennyi olyan belső szabályzatot, utasítást, határozatot, vagy egyéb dokumentumot, ami a tárgyaláson való felvételkészítésre vagy a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 134/A. § alkalmazására vonatkozik..

Perindítás: 2013.01.15

Elsőfokú ítélet: elálltunk

Megszereztük az adatokat

OBH-s ügyvédi szerződések - Országos Bírósági Hivatal - 22.P.20.232/2013.

A Bíróságtól azt kértük, kötelezze az alperest, hogy küldje meg a számunkra az Országos Bírósági Hivatal által 2012. január 1-jét követően az ügyvédekről szóló 1998. évi XI. törvény 5. § (1) bekezdése szerinti ügyvédi tevékenységre kötött valamennyi szerződést..

Perindítás: 2013.01.14

Elsőfokú ítélet: az adatokat kiadták, a keresettől elálltunk - 2013.01.28

Megszereztük az adatokat

TÁMOP 5.3.8-B-12/1 motivációs képzések "leghátrányosabb helyzetű csoportok" támogatási szerződés - NFÜ - 8.P.20.005/2013.

A Bíróságtól azt kértük, kötelezze az alperest, hogy küldje meg a számunkra a TÁMOP 5.3.8-B-12/1 - „A leghátrányosabb helyzetű csoportok munkaerő-piaci esélyeinek növelése érdekében motiváló képzések és támogató szolgáltatások” - nevű pályázat pályázati kiírását, illetve a nyertessel kötött szerződést..

Perindítás: 2013.01.02

Elsőfokú ítélet: a keresetnek helyt ad - 2013.02.22

Másodfokú ítélet: elsőfok helybenhagyva (FÍ) - 2013.06.11.

Megszereztük az adatokat

Az ügy kapcsán írtuk:

2013.02.26
Elsőfokon nyilvános a Türr István Intézet uniós támogatási szerződése

2013.06.13
Jogerős: nyilvános a Türr Intézet uniós támogatási szerződése

TÁMOP 5.3.6-11/1 telepprogram támogatási szerződés - NFÜ - 35.P.20.006/2013

A Bíróságtól azt kértük, kötelezze az alperest, hogy küldje meg a számunkra a TÁMOP 5.3.6-11/1 „Komplex telep-program” nevű pályázat pályázati kiírását és a nyertes szervezetekkel kötött szerződéseket..

Perindítás: 2013.01.02

Elsőfokú ítélet: az adatigénylésre érdemi választ kaptunk (az adatkérés időpontjában még nem volt megkötött szerződés), a pertől elálltunk - 2013.03.13

Megszereztük az adatokat

NEA-pályázatok eredménylistája - EMMI - 8.P.20.004/2013.

A Bíróságtól azt kértük, kötelezze az alperest, hogy küldje meg a számunkra a Nemzeti Együttműködési Alap szakmai pályázatai eredményének teljes listáját..

Perindítás: 2012.12.28

Elsőfokú ítélet: a keresetet elutasítja, az EMMI nem volt adatkezelő, így nem volt kötelezhető az adatok kiadására - 2013.03.13

Vesztettünk, az adatokat később megszereztük

FŐGÁZ sporttámogatás - FŐGÁZ - 21.P.93.239/2012.

A Bíróságtól azt kértük, kötelezze az alperest, hogy küldje meg a számunkra, a Fővárosi Gázművek Zrt. 2010. január 1-je óta mely sportklubok, csapatok részére és milyen összegben adott támogatást..

Perindítás: 2012.12.28

Elsőfokú ítélet: a keresetnek helyt ad - 2013.05.30

Megszereztük az adatokat

Zugló kommunális adóbevétele és felhasználása - XIV. Kerületi Önkormányzat - 2.P.93.596/2012.

A Bíróságtól azt kértük, kötelezze az alperest, hogy küldje meg a számunkra a) hogy 2012-re nézve milyen adóbevételt tervezett az önkormányzat a kommunális adóból; b) hogy hány ingatlanra vetették ki a kommunális adót; c) hogy ténylegesen mennyi adó folyt be az önkormányzathoz külön-külön a két befizetési határidőig; d) a befolyt kommunális adóból történt valamennyi kifizetés listáját; e) a kommunális adó kiszámolásával, kivetésével, kipostázásával, behajtásával és ellenőrzésével összefüggésben felmerült költségek összegét; valamint f) a kivetett adó be nem fizetése esetére irányadó szankcionálás és behajtás módját..

Perindítás: 2012.12.17

Elsőfokú ítélet: az adatokat kiadták, a keresettől elálltunk - 2013.02.25

Megszereztük az adatokat

MTVA: támogatások listája - MTVA - 35.P.25.752/2012.

A Bíróságtól azt kértük, kötelezze az alperest, hogy küldje meg a számunkra a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap által a 2010–2012-es időszakban (adomány, szponzorálás, pályázat útján) támogatott szervezetek és magánszemélyek listáját, feltünteve az összeget és a támogatás célját is..

Perindítás: 2012.12.03

Elsőfokú ítélet: az adatokat kiadták, a keresettől elálltunk - 2013.03.13

Megszereztük az adatokat

MTVA: Mozifilmek forgalmazása - MTVA - 19.P.25.753/2012.

A Bíróságtól azt kértük, kötelezze az alperest, hogy küldje meg a számunkra az arra vonatkozó kimutatást, hogy az adatigénylés beérkezéséig az MTVA mozifilm-forgalmazási tevékenysége milyen bevételekkel és kiadásokkal járt..

Perindítás: 2012.12.03

Elsőfokú ítélet: az adatokat kiadták, közösen kértük a per megszüntetését

Megszereztük az adatokat

Az ügy kapcsán írtuk:

2012.10.26
Megátalkodottan titkolja közérdekű adatait az MTVA – megint bepereltük

2013.01.09
atlatszo.hu vs MTVA – kinek éri meg a filmforgalmazás?

MTVA: Vajda Gergely karmester szerződései - MTVA - 25.P.25.754/2012.

A Bíróságtól azt kértük, kötelezze az alperest, hogy küldje meg a számunkra a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap és Vajda Gergely karmester között létrejött összes szerződést..

Perindítás: 2012.12.03

Elsőfokú ítélet: bírósági meghagyást bocsát ki

Megszereztük az adatokat

IMF-EU levelezés - Varga TNM, KIM - 8.P.25.751/2012.

A Bíróságtól azt kértük, kötelezze az alperest, hogy küldje meg a számunkra a Nemzetközi Valutaalaptól és az Európai Bizottságtól 2012. január 1-je és az adatigénylés beérkezése között a hiteltárgyalásokkal összefüggésben kapott leveleket..

Perindítás: 2012.12.02

Elsőfokú ítélet: a keresetet elutasítja - 2013.03.06

Vesztettünk

Az ügy kapcsán írtuk:

2013.03.06
Fővárosi Törvényszék: Tíz év múlva derülhet csak ki, mit vár az IMF Varga Mihálytól

Vizilabdázók tao-igazolásai - Magyar Vízilabda Szövetség - 19.P.24.823/2012.

A Bíróságtól azt kértük, kötelezze az alperest, hogy küldje meg a számunkra a társasági adóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 22/C. § (1) bekezdés b), c) és d) pontja alapján kiállított valamennyi támogatási igazolást..

Perindítás: 2012.11.17

Elsőfokú ítélet: a keresetet elutasítja - 2013.05.23

Vesztettünk

Az ügy kapcsán írtuk:

2013.02.22
Nyilvánosak-e a Vízilabda Szövetség TAO igazolásai?

Uniós támogatások monitoring adatbázisa - NFÜ - 25.P.25.380/2012.

A Bíróságtól azt kértük, kötelezze az alperest, hogy küldje meg a számunkra az Egységes Monitoring és Információs Rendszer adatbázist alkotó adatokat..

Perindítás: 2012.11.15

Elsőfokú ítélet: a keresetet elutasítja - 2013.03.13

Vesztettünk

Az ügy kapcsán írtuk:

2013.01.12
Az uniós pályázatok adatbázisáért perelünk – nem jelent meg a bíróságon az NFÜ

MTVA: leányvállalatok gazdálkodási adatai - MTVA - 65.P.24.604/2012.

A Bíróságtól azt kértük, kötelezze az alperest, hogy küldje meg a számunkra a) azon gazdálkodó szervezetek listáját, amelyek az MTVA tulajdonában vannak; b) azon gazdálkodó szervezetek listáját, amelyek tekintetében a tulajdonosi jogokat az MTVA gyakorolja; valamint c) az a)-b) pont alatti gazdálkodó szervezetek vezető tisztségviselőinek nevét, munkabérét, a számukra szerződés alapján kifizethető esetleges prémium, béren kívüli juttatás vagy egyéb juttatások mértékét..

Perindítás: 2012.10.04

Elsőfokú ítélet: a keresetnek helyt ad - 2013.01.22

Megszereztük az adatokat

Tanulmány a végtörlesztés hatásairól - Közpolitikai Kutatások Intézete - 69.P.24400/2012.

A Bíróságtól azt kértük, kötelezze az alperest, hogy küldje meg a számunkra a devizahitelezésről és végtörlesztésről készített tematikus szakpolitikai elemzést..

Perindítás: 2012.09.20

Elsőfokú ítélet: az adatokat kiadták, a keresettől elálltunk - 2012.11.15

Megszereztük az adatokat

Az ügy kapcsán írtuk:

2012.11.15
Nyilvános a devizahitelezésről és végtörlesztésről szóló tanulmány

MTVA: Marslakók összköltség - MTVA - 70.P.24.603/2012.

A Bíróságtól azt kértük, kötelezze az alperest, hogy küldje meg a számunkra a) a Marslakók című televíziósorozattal összefüggésben a Marslakók Produkciós Kft. számára kifizetett és még kifizetni kívánt tételek listáját a jogcím és az összeg megjelölésével, valamint a Marslakók Produkciós Kft. által kibocsátott számlákat; b) a Marslakók című televíziósorozat közös finanszírozású koprodukciós gyártására irányuló, a Marslakók Produkciós Kft.-vei 2011. augusztus 24-én kötött szerződés megszüntetésére irányuló szerződést..

Perindítás: 2012.08.22

Elsőfokú ítélet: a keresetnek helyt ad - 2012.11.19

Másodfokú ítélet: elsőfok helybenhagyva (FÍ) - 2013. 06. 13.

Megszereztük az adatokat

Az ügy kapcsán írtuk:

2011.10.10
MTVA: Itt a 2011-es szerződések listája, perelünk a Marslakók miatt

2011.11.22
Marslakók a bíróságon: Az MTVA üzleti titokra hivatkozik

2012.11.20
atlatszo.hu vs MTVA: Első fokon nyilvános, mennyit kaszált Jáksó a Marslakókkal

2013.08.26
Másodfokon is nyilvános, mennyibe kerültek Jáksó Marslakói – adatokat mégsem kaptunk

MTVA: Prestige-szerződés - MTVA - 62.P.23.751/2012.

A Bíróságtól azt kértük, kötelezze az alperest, hogy küldje meg a számunkra a) a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap és a Prestige Média Kft. között 2011. január 1-je és a jelen adatigénylés beérkezéséig megkötött szerződéseket, az e szerződésekkel összefüggésben kiállított esetleges teljesítés-igazolásokat, a szerződések szerinti szolgáltatás részeként a Prestige Média Kft. által az Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap részére megküldött valamennyi elektronikus, illetve írásbeli anyagot; b) a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap és a Prestige Média Kft. között kötött szerződéskötést megelőzően a Prestige Média Kft. által tett ajánlatot; valamint c) a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap által a Prestige Média Kft.-vel kötött szerződés tárgyában más kommunikációs ügynökségekhez küldött ajánlatkérő levelet és a beérkezett ajánlatokat..

Perindítás: 2012.08.13

Elsőfokú ítélet: a keresetnek helyt ad - 2013.03.11

Másodfokú ítélet: elsőfok helybenhagyva (FÍ) - 2013.06.06

Megszereztük az adatokat

Az ügy kapcsán írtuk:

2012.10.26
Megátalkodottan titkolja közérdekű adatait az MTVA – megint bepereltük

2013.03.20
atlatszo.hu vs MTVA: Első fokon nyilvános Várhegyi szerződése, más ajánlat nem volt

2013.06.07
Másodfokon is elbukott az MTVA adateltitkoló stratégiája

MTVA: MÜPA, Show & Game, Hung-Ister szerződések - MTVA - 26.P.23.755/2012.

A Bíróságtól azt kértük, kötelezze az alperest, hogy küldje meg a számunkra az MTVA és a) a Művészetek Palotája Korlátolt Felelősségű Társaság; b) a Show & Game Produkciós Korlátolt Felelősségű Társaság; illetve c) a HUNG-ISTER Filmprodukció Zártkörűen Működő Részvénytársaság között fennálló vagy 2011. január 1-je és az adatigénylés beérkezése között teljesített szerződéseket, illetve az esetleges szerződésmódosításokat..

Perindítás: 2012.08.13

Elsőfokú ítélet: a keresetet elutasítja (FT, szóbeli hírdetés) - 2013.03.20

Vesztettünk, az adatokat egy másik perben megszereztük

Az ügy kapcsán írtuk:

2013.02.21
Simicska-cég titkait védi az MTVA a bíróságon

MTVA: műsorterjesztési szerződések - MTVA - 26.P.23.754/2012.

A Bíróságtól azt kértük, kötelezze az alperest, hogy küldje meg a számunkra a közszolgálati médiaszolgáltatók műsorterjesztésére vonatkozó valamennyi fennálló szerződést, valamint a közszolgálati médiaszolgáltatók műsorterjesztésére irányuló, 2007. január 1-je és az adatigénylés beérkezése között kötött szerződést és szerződésmódosítást..

Perindítás: 2012.08.13

Elsőfokú ítélet: az adatokat kiadták, a keresettől elálltunk - 2013.04.14

Megszereztük az adatokat

Az ügy kapcsán írtuk:

2013.02.28
Kreatív adateltitkolási technikákkal újít a bíróságon az MTVA

MTVA: a Marslakók reklámszerződései - MTVA - 26.P.23.753/2012

A Bíróságtól azt kértük, kötelezze az alperest, hogy küldje meg a számunkra a Marslakók című televíziósorozattal összefüggésben kötött valamennyi reklámszerződést (ideértve természetesen a köztéri, valamint a print- és elektronikus médiában megjelent hirdetéseket is), illetve az ezekkel összefüggésben kiállított teljesítésigazolásokat..

Perindítás: 2012.08.13

Elsőfokú ítélet: a pert közös kérésre megszünteti, mivel az MTVA nyilatkozik arról, hogy ilyen szerződést nem kötött - 2013.04.17

Megszereztük az adatokat

Az ügy kapcsán írtuk:

2013.02.28
Kreatív adateltitkolási technikákkal újít a bíróságon az MTVA

MFB kölcsön a Budai Hengermalomnak - Magyar Fejlesztési Bank Zrt. - 69.P.23.736/2012.

A Bíróságtól azt kértük, kötelezze az alperest, hogy küldje meg a számunkra a Magyar Fejlesztési Bank által a Budai Malomipari Korlátolt Felelősségű Társasággal (Cégjegyszám: 01-09-686272) 1999. január 1-e és 2000. december 31-e között kötött kölcsön- vagy hitelszerződést..

Perindítás: 2012.08.10

Elsőfokú ítélet: a keresetet elutasítja (FT, szóbeli hírdetés)

Másodfokú ítélet: elsőfok helybenhagyva (FÍ) - 2013.02.19

Rendkívüli jogorvoslat: alkotmányjogi panasz - 2013.06.03

Vesztettünk, az ab előtt

MTVA: Maradj talpon, A dal, Fábry, On the Spot szerződések - MTVA - 62.P.23.752/2012

A Bíróságtól azt kértük, kötelezze az alperest, hogy küldje meg a számunkra a) Maradj Talpon, b) a Magyarország, Szeretlek!, c) A dal - Eurovíziós Dalfesztivál, d) a Fábry, e) az On the Spot című műsorok előállítására, illetőleg a nyilvánossághoz való közvetítési jog megszerzésére vonatkozó szerződéseket, illetve az esetleges szerződésmódosításokat..

Perindítás: 2012.08.01

Elsőfokú ítélet: a keresetnek helyt ad - 2013.01.25

Megszereztük az adatokat

Az ügy kapcsán írtuk:

2012.10.26
Megátalkodottan titkolja közérdekű adatait az MTVA – megint bepereltük

2013.02.01
Fábry és a többiek: első fokon nyilvánosak az MTVA műsorszerződései

Nemzeti konzultációs hirdetések - Miniszterelnökség - 22.P.23.543/2012.

A Bíróságtól azt kértük, kötelezze az alperest, hogy küldje meg a számunkra a Nemzeti Konzultáció, 2012. hirdetései költségeit..

Perindítás: 2012.07.24

Elsőfokú ítélet: az adatokat kiadták, közösen kértük a per megszüntetését - 2012.09.30

Megszereztük az adatokat

MAVIR reklámköltségek - MAVIR - 70.P.23.462/2012

A Bíróságtól azt kértük, kötelezze az alperest, hogy küldje meg a számunkra a MAVIR által a 2010. és 2011. években, valamint az adatigénylés napjáig a 2012. évben hirdetésre, marketingre, ajándéktárgy-vásárlásra fordított szerződések részletes listáját és értékét..

Perindítás: 2012.07.20

Elsőfokú ítélet: a keresetet idézés kibocsátása nélkül elutasítja (a határidőn túli megtagadás nem nyitja meg újra a perlési határidőt)

Másodfokú ítélet: elsőfokot helyben hagyja - 2013.04.18

Vesztettünk

Body Map szabálytalansági eljárások I. - NFÜ - 72.M/P.25.055/2012.

A Bíróságtól azt kértük, kötelezze az alperest, hogy küldje meg a számunkra a Body Map Egészségügyi Szolgáltató Kft. számára 2009-ben megítélt támogatás (szerződésszám: GOP 2.1.2.-08/D-2008-0030) dokumentációját, ideértve a megindított szabálytalansági eljárásban keletkezett dokumentációt, különösen az azt lezáró jelentést..

Perindítás: 2012.07.09.

Elsőfokú ítélet: a keresetnek helyt ad - 2013.04.09

Megszereztük az adatokat

Az ügy kapcsán írtuk:

2013.04.12
Fordulat egy furcsa EU-pályázat történetében – pert nyertünk az NFÜ ellen

Body Map szabálytalansági eljárások II. - MAG Zrt. - 22.P.20.704/2013.

A Bíróságtól azt kértük, kötelezze az alperest, hogy küldje meg a számunkra a Body Map Egészségügyi Szolgáltató Kft. számára 2009-ben megítélt támogatás (szerződésszám: GOP 2.1.2.-08/D-2008-0030) dokumentációját, ideértve a megindított szabálytalansági eljárásban keletkezett dokumentációt, különösen az azt lezáró jelentést..

Perindítás: 2012.07.09

Elsőfokú ítélet: az NFÜ-vel szembeni perben az adatokat megkapjuk, közösen kérjük a per megszüntetését - 2013.04.25

Megszereztük az adatokat

NFM: a miniszteri titkárság hivatalos látogatói - NFM

A Bíróságtól azt kértük, kötelezze az alperest, hogy küldje meg a számunkra a miniszteri titkárság 2012. május havi hivatalos látogatóinak listáját..

Perindítás: 2012.07.09

Vesztettünk

Malév MOU a kinai befektetőkkel - NFM + NGM - 19.P.21.778/2012.

A Bíróságtól azt kértük, kötelezze az alperest, hogy küldje meg a számunkra a HNA Group Co., Ltd. vagy ismert érdekeltsége által aláírt bármilyen megállapodást, így különösen az Adam Tan 2011. október 28-án szignált levelében hivatkozott Memorandum of Understandinget..

Perindítás: 2012.04.19

Elsőfokú ítélet: a keresetet elutasítja (FT, szóbeli hírdetés) - az adatkezelő a perben nem álló, ezt a tényt egyébként tagadó kormánybiztos volt - 2013.02.28

Vesztettünk

Az ügy kapcsán írtuk:

2012.06.08
Megszabadult az NFM a Malévről szóló kínai szándéknyilatkozattól

2012.09.26
Itt a piros, hol a piros: Kinél van a Malév sorsáról szóló szándéknyilatkozat?

2012.12.05
Malév-ügyben továbbra is trükköznek a bíróságon a minisztériumok

2013.03.01
A Fővárosi Törvényszék ítélete szerint Matolcsy György hazudott nekünk

a Helyi Théma postai terjesztése - Magyar Posta - 5.P.21.738/2012.

A Bíróságtól azt kértük, kötelezze az alperest, hogy küldje meg a számunkra a Magyar Posta Zrt. és a Théma Lapkiadó Kft. között kötött, a Helyi Téma folyóirat terjesztésére vonatkozó szerződést..

Perindítás: 2012.04.18

Elsőfokú ítélet: a keresetnek részben ad helyt, a terjesztési költséget nem kapjuk meg - 2012.10.24

Részben megszereztük az adatokat

Az ügy kapcsán írtuk:

2012.10.05
Első fokon nem nyilvános, mennyiért terjeszti a Helyi Témát a Posta

Gödör-szerződések - Forum Hungaricum - 43.P.88.226/2012.

A Bíróságtól azt kértük, kötelezze az alperest, hogy küldje meg a számunkra a Design Terminál Formatervezési Tájékoztató és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (alperes korábbi elnevezése), illetve Muraközy Péter között az Erzsébet téri Kulturális Központ és Park üzemeltetésére, illetve programszervezésre irányuló valamennyi szerződést..

Perindítás: 2012.04.11

Elsőfokú ítélet: a keresetet elutasítja (PKKB, szóbeli hírdetés) - a kereset elkésett, a bíróságra 30 napon belül beérkeznie kell, az utolsó napon történő postáraadás nem elég - 2012.09.17

Vesztettünk

MFB-s VIP-hitelek - Magyar Fejlesztési Bank Zrt.

A Bíróságtól azt kértük, kötelezze az alperest, hogy küldje meg a számunkra a Magyar Fejlesztési Bank Zrt. által 2001. január 1-je és február 15-e (az adatigénylés beérkezése) között kihelyezett, legalább 100 millió forint összegű hitelek listáját..

Perindítás: 2012.04.04

a KÜM állománytáblája - KÜM - 19.P.21.414/2012.

A Bíróságtól azt kértük, kötelezze az alperest, hogy küldje meg a számunkra a Külügyminisztérium állományába tartozó foglalkoztatottaknak a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 179. §-ában meghatározott adatait..

Perindítás: 2012.03.28

Elsőfokú ítélet: a keresetnek helyt ad - 2012.05.30

Másodfokú ítélet: a keresetet elutasítja, az elsőfokú ítéletet hatályon kívül helyezi (a kért adatot a KÜM időközben minősítette) - 2012.10.11

Rendkívüli jogorvoslat: alkotmányjogi panasz - 2012.12.21

Vesztettünk, mert az adatot a kÜm minősítette, de az ab előtt elértük, hogy legyen eljárás a minősítés felülvizsgálatára az adatperekhez kapcsolódóan

Az ügy kapcsán írtuk:

2012.06.04
Első fokon nyilvános a külügyérek listája: atlatszo.hu – Külügyminisztérium 1:0

2012.10.12
atlatszo.hu vs külügy: 2041-ig államtitok, hogy ki a külügyminiszter

Vagyonkezelési Információs Rendszer - MNV - 69.P.21.137/2012.

A Bíróságtól azt kértük, kötelezze az alperest, hogy küldje meg a számunkra a Vagyonkezelési Információs Rendszer adattartalmát és felhasználói kézikönyvét, valamint az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt. és jogelődjei által kezelt Privatizációs Információs Rendszer, szerződéstár és határozattár, valamint a további alkalmazott nyilvántartások azon adatait, amelyek a Vagyonkezelési Információs Rendszerbe nem kerültek integrálásra..

Perindítás: 2012.03.12

Elsőfokú ítélet: a keresetet elutasítja (FT, szóbeli hírdetés) - 2012.05.30

Vesztettünk

Az ügy kapcsán írtuk:

2012.03.15
Nem tudhatjuk, mi az állami vagyon: pereljük az állami vagyonkezelőt

2012.05.19
Visszaélésszerű adatigényléssel vádolja lapunkat az állami vagyonkezelő

2012.05.31
Első fokon titkos, hogy mi az állami vagyon: atlatszo.hu – MNV Zrt. 0:1

V. kerület-Szirt Kft. Szerződések - Belváros-Lipótváros Vagyonkezelő Zrt. - 10.P.87.319/2012.

A Bíróságtól azt kértük, kötelezze az alperest, hogy küldje meg a számunkra a SZIRT Épitőipari Korlátolt Felelősségű Társaság (1093 Budapest, Közraktár u 10.) között, 2006. január 1-je és a jelen adatigénylés beérkezéséig megkötött szerződéseket, az e szerződésekkel összefüggésben kiállított esetleges teljesítés-igazolásokat, a szerződések szerinti szolgáltatás részeként az SZIRT Kft. által a Belváros-Lipótváros Önkormányzata vagy a Belváros-Lipótváros Vagyonkezelő Zrt. részére megküldött valamennyi elektronikus, illetve írásbeli anyagot..

Perindítás: 2012.03.11

Elsőfokú ítélet: 1 megállapított költségtérítést ötödére csökkenti - 2012.05.09

Másodfokú ítélet: elsőfok helybenhagyva (FT) - 2012.12.11

Megszereztük az adatokat

Az ügy kapcsán írtuk:

2012.02.16
Belváros-Lipótváros: Százmilliók csókos alvállalkozóknak

2012.02.17
Büntetőjogi következményekkel fenyeget Belváros-Lipótváros

2012.03.30
atlatszo.hu – Belváros-Lipótváros 1:0

2012.04.18
atlatszo.hu – Belváros-Lipótváros 2:0

2012.05.09
atlatszo.hu – Belváros-Lipótváros 3:0

2012.06.21
atlatszo.hu – Belváros-Lipótváros 4:0

E.On-tranzakció: MNV közgyűlési mandátum - MNV - 65.P.20.762/2013.

A Bíróságtól azt kértük, kötelezze az alperest, hogy küldje meg a számunkra a Magyar Villamos Művek Zrt. (MVM) 2013. január 31-i közgyűlésére szóló mandátum kiadásáról szóló előterjesztést annak minden mellékletével együtt..

Perindítás: 2012.02.12

Elsőfokú ítélet: a keresetnek helyt ad - 2013.05.02

Megszereztük az adatokat

Az ügy kapcsán írtuk:

2013.02.09
Az E.On államosítása: pereljük a Vagyonkezelőt

2013.04.17
Az E.On államosítása: az MNV Zrt. indoklás nélkül titkolja az értékbecslést

2013.04.17
E.On-per: tíz évig titkos az Orbán-Teyssen szándéknyilatkozat?

2013.05.03
Az utolsó töltényig: pert nyertünk az E.On-ügyben

2014.01.23
Jogerős: a Vagyonkezelőnek ki kell adnia az EoN-ügylet előkészítő anyagait

MTVA: Marslakók-szerződés - MTVA - 22.P.22.766/2011.

A Bíróságtól azt kértük, kötelezze az alperest, hogy küldje meg a számunkra a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap és a Marslakók Produkciós Kft. között 2011. augusztus 24-én létrejött megállapodás mellékleteinek másolatát..

Perindítás: 2011.09.20

Elsőfokú ítélet: a szerződés szövegét kiszivárogtatás alapján megkapjuk és közzétesszük, ezért közösen kérjük a per szünetelését, amely végül megszűnik - 2012.02.01

Megszereztük az adatokat

MTVA: székházszerződés - MTVA - 19.P.24.243/2011.

A Bíróságtól azt kértük, kötelezze az alperest, hogy küldje meg a számunkra az alperes és a Millenniumi Média Kft. között 2011. július 26-án létrejött, a Budapest III. kerület Kunigunda utcai gyártóbázisra vonatkozó szerződést (megállapodást)..

Perindítás: 2011.09.09

Elsőfokú ítélet: a keresetnek helyt ad - 2012.01.26

Megszereztük az adatokat

Az ügy kapcsán írtuk:

2011.09.08
Ha tud titkot tartani, bárki belenézhet – perlünk a székházszerződésért

2011.12.14
Az MTVA betiltatná a peranyag közlését és az Alkotmányvédelmi Hivatalhoz fordult

2012.01.27
atlatszo.hu vs MTVA: Elsőfokon megnyertük a székházpert, ki kell adni a szerződést

Belvárosi lakáskezelési dokumentumok - V. kerületi önkormányzat, Belváros-Lipótváros Vagyonkezelő Zrt. - 3.P.91.602/2011.

A Bíróságtól azt kértük, kötelezze az alperest, hogy küldje meg a számunkra a 2006. október 1-je és 2011. június 15-e között Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának tulajdonából vagy vagyonkezeléséből kikerült ingatlanok listáját, megjelölve az érintett ingatlanok helyrajzi számát, belterületen lévő ingatlan esetében a közterület nevét és házszámát, az önkormányzat eredeti jogállását (tulajdonos vagy vagyonkezelő), a tulajdonból vagy vagyonkezelésből kikerülés időpontját és jogcímét, továbbá az új tulajdonost vagy vagyonkezelőt..

Perindítás: 2011.08.29

Megszereztük az adatokat, elálltunk

Az ügy kapcsán írtuk:

2011.08.01
Szigorúan titkos ingatlanügyletek: pereljük az ötödik kerületet

2012.03.30
atlatszo.hu – Belváros-Lipótváros 1:0

2012.04.18
atlatszo.hu – Belváros-Lipótváros 2:0

2012.05.09
atlatszo.hu – Belváros-Lipótváros 3:0

2012.06.21
atlatszo.hu – Belváros-Lipótváros 4:0

Magyar Villamos Művek: Baji Csaba cégeinek tanácsadói szerződései - MVM - 5.P.24.029/2011.

A Bíróságtól azt kértük, kötelezze az alperest, hogy küldje meg a számunkra a) a B.CS. KONTROLL Vagyonkezelő és Tanácsadó Zrt.-vel az alperes által 2006. szeptember 1-jén kötött szerződésből a 3.1. pontban a megbízási díj összegét; b) az a) pontban megjelölt szerződéssel összefüggésben kiállított teljesítés-igazolásokat; c) az a) pont alatti szerződés szerinti szolgáltatás részeként a B.CS. KONTROLL Vagyonkezelő és Tanácsadó Zrt. által a Magyar Villamos Művek Zrt. részére megküldött valamennyi elektronikus, illetve írásbeli anyagot..

Perindítás: 2011.08.20

Az ügy kapcsán írtuk:

2012.10.05
Megint pert nyertünk az MVM ellen: nem titok Baji Csaba tanácsadói díja

2013.02.06
Itt vannak az MVM-vezér 43 milliós tanulmányai

Magyar Villamos Művek: a Kocsis-időszak vizsgálati jelentései - MVM - 22.P.23.715/2011.

A Bíróságtól azt kértük, kötelezze az alperest, hogy küldje meg a számunkra a) az Ernst and Young Kft. által 2008. október 1-jei keltezéssel megküldött, „a MAVIR Zrt., a Paksi Atomerőmű Zrt., az MVM Trade Zrt. és az MVM Partner Zrt. 2008. június 30-i közbenső mérlegének könyvvizsgálatára, valamint az MVM Zrt. 2008. első félévi tevékenységének évközi vizsgálata során tapasztaltakat” összefoglaló Mellékletnek és annak kísérőlevelének korábbi adatkérés esetében kitakart részeit; b) az Erős Ügyvédi Iroda által készített, 2009. január 29-én kelt jelentést; c) az Erős Ügyvédi Iroda által a Niker-ügyről készített 2008. július 7-i memorandumot; d) az Erős Ügyvédi Iroda által a Nád-ügyről készített 2008. szeptember 25-i memorandumot; e) az MVM Igazgatósága által kiküldött Audit Bizottság által készített, a felügyelő bizottság 2009. március 2-i ülésén elrendelt és 2009. március 15-én kiegészíteni rendelt áttekintő táblázatot; f) az Erős Ügyvédi Iroda által az MVM Zrt. 2009. február 26-án kelt megbízása alapján az MVM Zrt. felügyelő bizottsága részére a társaság „egyes, nem engedélyesi tevékenységekhez kapcsolódó ügyleteinek polgári jogi, munkajogi, társasági jogi és büntetőjogi vizsgálatáról” készített jelentésnek korábbi adatkérés esetében kitakart részeit..

Perindítás: 2011.07.23

Elsőfokú ítélet: a keresetnek részben ad helyt (FT), a kért adatok túlnyomó részét kiadni rendeli a bíróság - 2012.02.20

Megszereztük az adatokat

Az ügy kapcsán írtuk:

2011.07.03
Az MVM az utolsó töltényig védelmezi Kocsisék offshore-, szálloda-, és atomtitkait

2011.07.22
Pereljük az MVM-et, és megint szivárogtatunk

2011.10.24
Atlatszo.hu vs MVM: az alperes húzza az időt

2011.12.04
Meghívó tárgyalásra: Meddig titkolja még az MVM a Kocsis-ügyeket?

2012.02.23
Belső jelentések Kocsisék offshore ügyeiről: atlatszo.hu – MVM 1:0

2012.06.25
Jogerősen is nyilvános a Kocsis-jelentések nagy része – közzétesszük őket

az Operaház átvilágítási jelentései - NEFMI - 8.P.23.480/2011.

A Bíróságtól azt kértük, kötelezze az alperest, hogy küldje meg a számunkra a Magyar Állami Operaház teljes körű pénzügyi, gazdasági átvilágításáért felelős miniszteri biztos (kinevezve a miniszteri biztos kinevezéséről szóló 4/2010. (IX. 8.) NEFMI utasítással) által az Operaház átvilágításával összefüggésben készített valamennyi jelentés másolatát..

Perindítás: 2011.06.11

Elsőfokú ítélet: kereset elutasítva (FT), döntéselőkészítő irat - 2011.09.28

Másodfokú ítélet: elsőfok helybenhagyva (FÍ) - 2012.01.12

Rendkívüli jogorvoslat: alkotmányjogi panasz - 2012.04.10

Megszereztük az adatokat

Az ügy kapcsán írtuk:

2011.09.28
Operaház: A bíróság szerint is titkolhatják a visszaéléseket

2011.11.04
Operaház: Fellebbezünk a Fővárosi Bíróság abszurd döntése ellen

2012.04.23
Az Alkotmánybírósághoz fordulunk az első jogerős elutasítás ellen

2013.07.18
Győztünk az AB előtt – nyilvánossá válhat az Operaház fantomjelentése

2013.10.14
MagyarLeaks: Kehi-jelentés az Operaház korrupciógyanús ügyeiről